Wegfundering

De levensduur en gebruikswaarde van een weg wordt in belangrijke mate bepaald door de fundering. Een goede fundatie biedt steun, vangt zettingen op en verwerkt belastingen die de verharding te verduren krijgt. Een bijkomend voordeel is dat de kans op wegreparaties vermindert, en de kans op verkeershinder daarmee ook.

Verduurzaming kringloop
Strukton Civiel produceert fundaties uit reststoffen als verontreinigde grond en minerale (industriële) reststoffen. De reststoffen worden zodanig bewerkt dat er een gecertificeerde, secundaire bouwstof ontstaat die geschikt is als fundering binnen de grond- weg- en waterbouw.

Met deze ‘duurzame’ fundering willen we invulling geven aan onze duurzaamheidsambities: er hoeft minder afval te worden gestort en de winning van primair zand en grind kan worden beperkt. Hiermee leveren we een aanzienlijke  bijdrage aan de verduurzaming van de bouwstoffen- en reststoffenkringloop in Nederland.

Onze bouwstoffen zijn terugneembaar en eindeloos recyclebaar zodat materialen die eenmaal in de kringloop zijn opgenomen, hun nuttige functie kunnen behouden.

Minimaliseren transport en CO2-uitstoot
Strukton Civiel is op landelijke schaal actief voor de uitlevering van bouwstoffen en beschikt over vaste inname- en verwerkingslocaties. Daarnaast  is het mogelijk om ter plaatse van een project reststoffen te verwerken tot een hoogwaardige bouwstof. Dit doen we met onze mobiele menginstallatie. Hierna kan de bouwstof direct worden toegepast als fundering. Naast een aanzienlijke kostenbesparing in logistiek en bij de aankoop van andere bouwstoffen, levert het milieuvoordelen en een CO2-reductie op. Verder kan er, met de juiste fundatie, bespaard worden op de asfaltdikte van een constructie of de uiteindelijke deklaag van een weg.

Van vergunningsaanvraag tot uitvoering in het werk
Strukton Civiel levert niet alleen de fundaties, maar kan u ook de zorg voor het hele traject uit handen nemen. Van zowel de vergunningsaanvraag (bij verwerking on-site) als de uitvoering in het werk.

  • BituFoam: oude weg direct ‘omgezet’ in nieuwe fundering

    Het aanleggen van funderingen gebeurt in de regel op weinig duurzame wijze. Voor het materiaal wordt een beroep gedaan op de eindige voorraad grondstoffen die onze aarde rijk is. Daarbij is transport nodig voor het verwijderen van de oude en aanvoeren van de nieuwe fundering. Maar het kan ook anders. Met BituFoam.

    Lees meer