Topflex®: kostenbewust voor landelijke wegen en fietspaden

Wegenonderhoud kost veel geld. Het grootste deel daarvan wordt besteed aan onderhoud van de grotere, doorgaande wegen. Om ook landelijke wegen, wegen in woonwijken en fietspaden veilig te houden heeft Strukton Civiel Topflex® ontwikkeld.

Product

Topflex®  is een kunsthars gemodificeerd bitumineus bindmiddel dat het onderhoud van landelijke wegen en fietspaden op een kostenbewuste manier mogelijk maakt. Topflex®  voorkomt namelijk dat weggedeelten bezwijken en scheurvorming vertonen. Daarmee is Topflex® een uitstekend alternatief voor de gebruikelijke asfaltproducten, die vanwege bijkomende maatregelen voor deze situaties te kostbaar zijn. 

Voordelen 

  • Flexibel en taai gedrag bij lage temperaturen 
  • Verbeterde weerstand tegen scheurvorming als gevolg van zettingen 
  • Scheurherstellend vermogen  
  • Goede verwerkbaarheid (ook bij een slechte klankbodem) 

Specificaties

Het Topflex® bindmiddel  is geschikt als bindmiddel  in alle lagen van de constructie. Topflex® asfalt wordt gemengd bij een temperatuur van ca. 140 °C en de productie is mogelijk in elke asfaltinstallatie. De verwerking is in hoofdlijnen dezelfde als die van conventioneel asfalt. De verwerkingstempratuur ligt tussen de 110 en 140 graden. De verdichtingsgraad moet minimaal 97% zijn. Na circa 4 weken kan zonder problemen een oppervlaktebehandeling worden aangebracht.  

Toepassing

Topflex® is uitstekend geschikt voor aanleg en onderhoud van wegen met lagere verkeersintensiteit en incidenteel hoge aslasten (van bijvoorbeeld landbouwverkeer of een streekbus), een gebrekkig draagvermogen of lichte tot ernstige scheurvorming. Denk aan polder- en landelijke wegen, verhardingen in woonwijken en fietspaden op een slappe of bewegende ondergrond.