Perstechnieken

Strukton is specialist in sleufloze technieken. Onze meest gebruikte techniek en daarom met recht een specialisme te noemen. Wij zijn in staat verschillende perstechnieken toe te passen, afhankelijk van de aard van het werk.

Wierden
Doetinchem01
Vianen I
Buizendaktunnel te Deventer 2
 

De technieken die we kunnen toepassen zijn geschikt als de (mantel)buizen boven het grondwater kunnen worden aangebracht (of als het grondwater voldoende mag worden verlaagd). Soms kan of mag om uitvoerings- en/of milieutechnische redenen de grondwaterstand niet verlaagd  worden. Wij hebben dan vervolgens de juiste technieken in huis om de uitdaging aan te gaan. Strukton beschikt over diverse eigen boormaterieel en kan daarmee de meest voorkomende diameters boren.