Leidingbouw

Persleidingen, rioleringen, water(transport)leidingen, koelwaterleidingen en leidingen in de procesindustrie (waaronder gas en stikstof): Strukton Civiel voert deze toepassingen uit in uiteenlopende diameters en diverse materialen. Denk aan (voorgespannen) beton, beton met plaatstalen kern, kunststoffen, GVK, nodulair gietijzer en staal. Afhankelijk van de situatie wordt de techniek bepaald. Mogelijkheden zijn de open sleuf, gestuurd boren, gesloten front boringen of combinaties van deze technieken. We dragen niet alleen zorg voor de uitvoering, maar voorzien ook in de engineering en voorbereiding.

Leidingbouw Jaagweg
Leidingbouw06
Nodulair gietijzer 09
Nodulair gietijzer
Rioolgemaal
Rioolgemaal Hoorn
S18
PWN N9
 

Ook gemalen passen binnen dit onderwerp. Voor nieuwbouw, renovatie en aanpassing van (riool)gemalen verzorgen wij de volledige realisatie: van ontwerp tot en met onderhoud. Als de spin in het web van moderne civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.