Slimme oplossingen

Bouwen in de bewoonde omgeving stelt hoge eisen aan de uitvoerenden. De bouwruimte is haast altijd beperkt, de tijdmarge minimaal. Het allerlaatste wat we willen, is stagnatie van het gewone leven. Bedrijven moeten kunnen doorwerken, verkeer moet vlot kunnen doorrijden en omwonenden mogen geen hinder ondervinden.

Yes, we can!

In dat complexe speelveld van eisen en belangen, kom je er niet met standaardoplossingen. Al in de ontwerpfase bepalen we een bouwmethode die zich voegt naar de omstandigheden, zoals het in-situ storten van een compleet viaduct náást de spoorbaan dat op het laatste moment kan worden ingeschoven. Strukton Infratechnieken, specialist in persen, schuiven en vijzelen, vervult daarbij de hoofdrol. Dankzij deze specialistische technieken maken we zeer korte buitendienststellingen mogelijk.

Het portfolio van Strukton Infratechnieken kent meer sprekende voorbeelden: van het overeind houden van een heel stationsgebouw en het liften van bruggen en viaducten tot het ‘verhuizen’ van complete molens. Allemaal activiteiten die het bouwproces positief ondersteunen in tijd, geld en materieel. En de eindgebruiker: die kan zonder al te veel oponthoud, met minimale hinder ongestoord verder.