Betonrecycling

In Nederland komt jaarlijks 10 miljoen ton sloopbeton vrij. Tot voor kort kon dit afval worden ingezet als fundering voor onze wegen. Maar tegenwoordig overstijgt het aanbod de behoefte. Wat te doen? Sloopbeton opslaan is duur en weinig zinvol. Tegelijk rijst de vraag of we grondstoffen voor nieuw beton nog wel willen blijven halen uit schaarse natuurgebieden. Nog afgezien van het transport en de CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt.

Meervoudige winst

In samenwerking met TU Delft en andere ketenpartijen werkten wij aan de pilot ‘Cradle to Cradle’-beton, waarbij het beton van sloopwerkzaamheden in zijn geheel is hergebruikt. De pilot liep bij de sloop van de oude kantoortorens van de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen. Zowel het betongranulaat als het cementzand zijn ter plekke hergebruikt in nieuw beton voor de nieuw te bouwen parkeergarage bij het kantoorpand.

Op basis van die positieve resultaten van de pilot zijn wij ervan overtuigd dat de inzet voor recyclebeton in Nederland rendabel kan worden. Dat lukt niet van de een of andere dag. Dit pilotproject is ook nog maar één stap. Maar hoe belangrijk wordt zo’n stap wel niet, als die toevallig wel de eerste van vele is?  Samen met u helpt Afvalbank Nederland het ‘Cradle to Cradle’-betoninitatief graag volwassen te maken.