Wegenonderhoud

Wegen staan continu bloot aan verkeersbelasting en veranderende weersomstandigheden. De kwaliteit van het asfalt neemt hierdoor af en beschadigingen aan wegen nemen toe. Daarmee komt de veilgheid en het rijcomfort van de weggebruiker in het gedrang.

Wegenonderhoud_gietasfalt_carrousel (2)_IMG_0540
Wegenonderhoud carousel (1)
 

Strukton Civiel repareert beschadigde wegdekken, klein en groot. Voordat we de weg op gaan voeren wij eerst een grondige inspectie uit en geven wij een onderbouwd advies. De voorkomende schades vragen namelijk om een specifieke aanpak. Voor het onderhoud van uw wegennet bieden we een compleet pakket van inspectie, advies en realisatie.

- Gietasfalt
- Scheuren vullen