Samen één Strukton Civiel

We hebben onze schouders gezet onder één Strukton Civiel. Veel meer een eenheid dus. Vanaf 1 januari gaan Reef Infra, Ooms Construction, Rasenberg Infra en Colijn Beton- en Waterbouw verder als Strukton Civiel regio Noord & Oost, regio West en regio Zuid. Een nieuwe naam, dezelfde gezichten. Want onze lokale teams blijven ongewijzigd.

Onze website verandert mee. Vanaf nu staan onze activiteiten op de website: www.struktonciviel.nl

Foto