Samen één Strukton Civiel

We hebben onze schouders gezet onder één Strukton Civiel. Veel meer een eenheid dus.
Onze website verandert mee. Vanaf nu staan onze activiteiten op de website: www.struktonciviel.nl.

2018_12_19 banner intranet 600pxls