Waalkade Nijmegen

Tot medio 2014 wordt aan de westelijke Waalkade, tussen de Grotestraat en de spoorbrug, gewerkt aan de vervanging van de 660 meter lange, instabiele damwand. In verband hiermee is de Waalkade afgesloten ter hoogte van de Grotestraat. Doorgaand autoverkeer moet via de singels rijden. Voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld.

Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen
Locatie:
Nijmegen
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
Waalkade carousel (11)
Waalkade carousel (10)
Waalkade carousel (9)
Waalkade carousel (8)
Waalkade carousel (7)
Waalkade carousel (1)
Waalkade carousel (2)
Waalkade carousel (3)
Waalkade carousel (4)
Waalkade carousel (5)
Waalkade carousel (6)

Projectinformatie

Aannemerscombinatie Reef Infra B.V. en Colijn Aannemersbedrijf B.V vervangt de 12 meter lange stalen damwandplanken door stalen damwandplanken van 26 meter lang. Ook wordt de complete verankering vervangen. De nieuwe damwandconstructie is berekend op de steeds grotere schepen die over de Waal varen en moet 100 jaar mee kunnen gaan. Als de damwand is vervangen kunnen de schepen ook weer aanmeren aan de westelijke Waalkade. Vanwege de slechte staat van de damwand was dat de afgelopen tijd niet meer mogelijk. Als voorziening voor de scheepvaart wordt op de Waalkade walstroom gerealiseerd. Aangemeerde schepen mogen straks geen gebruik meer maken van dieselgeneratoren. Dit is gunstig voor de luchtkwaliteit en levert ook minder geluid op.

Voor het vervangen van de damwand maakt de aannemer gebruik van een hulpdamwand over de hele lengte van de kade. Hierdoor ontstaat als het ware een bouwkuip waarbinnen veilig gewerkt kan worden en waardoor de invloed van het rivierwater wordt geminimaliseerd. Door deze werkmethode hoeft er minder verharding te worden weggehaald en kan het labyrint tijdens de werkzaamheden blijven liggen. De hei- en boorwerkwerkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd vanaf het water en ook de aan- en afvoer van materiaal vindt zoveel mogelijk plaats via het water.

Check ook: www.nijmegen.nl/damwand
Volg ons via Twitter @damwandwaalkade

Planning

De aannemer voert de werkzaamheden uit in vier aaneengesloten fasen. De werkzaamheden starten in het midden van de damwand ter hoogte van het labyrint. Daarna wordt de oostkant aangepakt en vervolgens de westzijde. Als laatste wordt weer verder gewerkt aan het middendeel. De laatste twee maanden worden gebruikt om de kade opnieuw in te richten.