Vernieuwing spoorlayout in Assen

In opdracht van ProRail heeft de combinatie van Reef Infra en Strukton Rail in 2017 de complete spoorlayout ter hoogte van het spooremplacement in Assen vernieuwd. Dit project, Sporen in Assen, is een onderdeel van het project Spoorplan Noord Nederland waarbij het Noorden beter bereikbaar wordt gemaakt.

Spoorplan Noord-NL

ProRail werkt samen met de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel aan een ‘deltaplan’ voor het spoor in Noord-Nederland. Doel van dit plan is een verbetering van het hele netwerk: meer treinen, meer stations, betere overstapmogelijkheden en meer comfort.

ProRail werkt aan een ‘ideale’ dienstregeling tussen de knooppunten Leeuwarden, Groningen en Zwolle, zodat de verbinding met de Randstad maar ook binnen de regio, zo optimaal mogelijk is voor de treinreiziger. In de periode tot 2021 vernieuwt ProRail daarvoor sporen en stations op een twintigtal plekken in het noorden van het land.

Sporen in Assen

Een van de deelprojecten binnen het Spoorplan Noord-Nederland was Sporen in Assen. Binnen dit deelproject zijn sporen, wissels en perrons aangepakt. Er is een nieuwe perrontunnel aangelegd. Daarnaast is een nieuw perron 1 aangelegd, dat geschikt is voor intercitytreinen. Dit nieuwe perron sluit beter aan op het stationsgebouw en het centrum. Het middenperron is verbreed en voorzien van bredere trappen en een lift.

Zo is het perron beter bereikbaar. Tevens zijn de oude wissels vervangen om het geluid te verminderen en sneller treinverkeer mogelijk te maken. En er is een compleet nieuw beveiligingssysteem gerealiseerd op basis van PLC- interlocking. Tot slot is de bocht in de sporen richting Groningen aangepast, zodat er met een hogere snelheid overheen kan worden gereden.

Werk

Reef Infra en Strukton Rail hebben een grote diversiteit aan werkzaamheden uitgevoerd voor het deelproject Sporen in Assen.

Reef Infra, onderdeel van Strukton Civiel:

 • Ruwbouw van een nieuwe perrontunnel
 • Realisatie van een nieuwe betonnen keermuur met afwerking aan de achterzijde van perron 1, aansluitend op de diepwand van een ander project
 • Realisatie van een dekuitbreiding aan een bestaande tunnel ten behoeve van uitbreiding perron 1
 • Realisatie van een hemelwaterriool onder de 3 sporen en perrons ten behoeve van de afvoer van de toekomstige kapconstructie van het nieuwe station
 • Realisatie van het grondwerk voor de nieuwe spoorlichamen met drainagesysteem over ca. 3 km
 • Verwijderen van een deel van de perronoverkapping

Strukton Rail:
Baan:

 • Aanleg van 11 wissels
 • Leggen van 6.350 dwarsliggers
 • Complete vernieuwing van 3.900m spoor. Hier is 23.000 ton oude ballast vrijgekomen en is 21.000 ton ballast aangevoerd in minder dan één week
 • Vernieuwen van de overweg Spoorstraat
 • Aanpassen van de overweg Pelikaanstraat

Seinwezen

 • Uitbreiding van het bestaande relaishuis
 • Realisatie van een nieuw beveiligingssysteem (PLC-interlocking)

Installatieservices

 • Realisatie van nieuwe wisselverwarming op de 11 wissels
 • Diverse werkzaamheden aan de verlichtingen en omroepinstallatie

Bovenleiding

 • Realisatie van een nieuw bovenleidingsysteem (totaal ca. 6 km)
 • Plaatsen van 93 fundaties
 • Plaatsen van 22 dieptefundaties

Kabels en leidingen

 • Vernieuwen van het complete kabeltracé
 • Aanleggen van 170 km kabel
 • Graven van 8 km geul
 • Aanleggen van 26 spoorkruisingen
 • Verwijderen van de oude bekabeling

Molhoek-CCT

 • Plaatsen van ruim 1.000 keerwanden voor een nieuw middenperron en perron 1
 • Vernieuwen van alle bestrating
 • Aanbrengen van een nieuw trekputtensysteem in de perrons
 • Aanleggen van een nieuw drogeblusleidingsysteem in de perrons