Variabel onderhoud VOC 1.1. Zuid-Oost

In opdracht van Rijkswaterstaat voert de Combinatie Rasenberg Infra, Reef Infra en Ooms Construction (Combinatie RRO), het onderhoud uit aan rijkswegen, asfaltverhardingen en kunstwerken. De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op tientallen locaties binnen perceel Zuid-Oost (regio Limburg).

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Zuid-Oost Nederland
Status:
In uitvoering
Land:
Nederland
Overzicht RWS percelen onderhoud

Werkzaamheden

Het Variabel Onderhoud is één van de grootste projecten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Onder dit project valt het reguliere onderhoud aan alle rijkswegen en kunstwerken in Noord-Brabant en Limburg, zoals asfalteren, herstel van viaducten en onderhoud aan de vangrail. Hiermee wordt gezorgd voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en een bereikbaar Noord-Brabant en Limburg.

De globale werkzaamheden voor het ontwerpen en uitvoeren van Variabel Onderhoud Zuid‐
Nederland 2016‐2017 (VOC 1.1) omvatten:

  • Inspecteren en inventariseren van de wegvakken, kunstwerken en geleiderail aan de hand van de meerjarenprogrammering
  • Opstellen van een werkpakketvoorstel en optimaliseren van herstelmaatregelen
  • Uitvoeren van levensduur verlengend onderhoud (LVO) aan verhardingsconstructies
  • Verbeteren en kleinschalige aanpassingen van een wegvak/kunstwerk
  • Groot variabel onderhoud (GO) aan wegen
  • Onderhoud aan kunstwerken

Planning

Om de overlast voor weggebruikers te beperken worden de meeste werkzaamheden in weekenden en/of nachten uitgevoerd. Daarnaast worden werkzaamheden in vakantieperioden uitgevoerd.

Het project is gestart in 2016 en het contract is verlengd tot augustus 2019. In grote lijnen ziet de planning er elk jaar hetzelfde uit:

  • januari t/m ca. maart: contractopnames, opstellen werkpakketvoorstel en optimaliseren herstelmaatregelen, ontwerpen.
  • mei t/m ca. oktober: uitvoeren van de werkzaamheden.

Contact

Wij beseffen dat de werkzaamheden hinder voor de omgeving kunnen opleveren. Wij streven ernaar de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren.

Heeft u vragen over dit project? Voor vragen kunt u terecht bij:

Wij beseffen dat de werkzaamheden hinder voor de omgeving kunnen opleveren. Wij streven ernaar de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren. Mocht u echter overlast ervaren en dit kenbaar willen maken vragen wij u dit te melden aan:

Servicenummer Rijkswaterstaat 0800-8002 (De lijn is 7 dagen per week geopend. Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 20.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 - 18.30 uur).

Of via het contactformulier wat u kunt vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx