Renovatie Koninginnensluis

De Koninginnensluis is een Rijksmonument, dat gebouwd is tussen 1882 en 1886 en dat onderdeel uitmaakt van het Merwedekanaal. In 1892 werd het officieel geopend. Door de enorme groei van het scheepvaartverkeer en de grootte van de schepen worden de sluis, Emmabrug en Wilhelminabrug het komende jaar gerenoveerd.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Vreeswijk
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
Koninginnensluis Emmabrug
Koninginnensluis Wilhelminabrug
Koninginnensluis

Oorzaak

Ooms Construction heeft de renovatie van de Koninginnensluis in opdracht van Rijkswaterstaat gekregen. De naam Koninginnensluis komt voort uit de historische gebeurtenis dat tijdens de officiële opening op 4 augustus 1892 de opening werd verricht door de toenmalige Koningin Wilhelmina en de Koningin-Regentes Emma.

De Koninginnensluis, bestaande uit 2 sluiskolken met elk een lengte van 120 meter en een breedte van 12 meter, heeft kolkwanden van gestapelde basaltblokken die op houten palenfundatie staan. Zettingen in de bodem veroorzaken een verzakking van de sluiskolkvloer, waardoor uitspoeling onder de kolkwanden plaats vindt en de houten paalkoppen van de kolkwanden gedeeltelijk bloot komen te staan. Aantasting van de paalkoppen als gevolg van cavitatie veroorzaakt instabiliteit en deformatie van de kolkwanden.

Om de meest recente ontwikkelingen en werkzaamheden te volgen blijft u op de hoogte via: www.facebook.com/renovatiekoninginnensluis

Werkzaamheden

Een groot deel van de werkzaamheden zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2015, waarbij de sluis deels gestremd is voor scheepvaart. Na deze periode worden de resterende werkzaamheden gerealiseerd, zoals schilderwerk, verhardingen.

  • Herstellen kolkwanden;
  • Herstellen instabiliteit kolkwand en  injecteren holle ruimtes;
  • Vervangen, herstellen sluisdeuren en bewegingswerken;
  • Renoveren en/of vervangen natuurstenen dekzerken;
  • Vervangen houten remmingswerken;
  • Conserveren Emmabrug op locatie;
  • Conserveren Wilhelminabrug op externe locatie (tijdelijk verwijderen);
  • Conserveren drijvende stalen remmingswerken;
  • Vervangen houten rijdek Wilhelminabrug.

Bijzonderheden

Ooms Construction zorgt voor een duurzame sluis met een energiereductie van 36%. Dit wordt bereikt door het vervangen van het hydraulische systeem voor een onderhoudsarme elektrische aandrijving met aanvullende energiebesparende maatregelen. Door het plaatsen van deze aandrijving in bestaande behuizing en het slopen van niet originele elementen wordt de historische waarde van de Koninginnensluis verhoogd.