Reconstructie N617

Het betreft een duurzaam veilige inrichting van de N617 in het gedeelte Kloosterstraat – zijweg Den Dungen en het realiseren van een fietsverbinding tussen Schijndel en ’s-Hertogenbosch. De opdracht is aan de combinatie Reef-Colijn-Rasenberg gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij zowel de kwaliteit van het ontwerp en het veiligheidsplan als de prijs onderdeel uitmaakt van de inschrijving. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van € 10.791.000,-.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant
Locatie:
's-Hertogenbosch - Sint Michielsgestel
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
N617 Overzicht Berenkuil
n617 Voetganger
N617

Informatie

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie, opheffen van onveilige oversteken, aanleg turborotonde met onderdoorgang voor langzaam verkeer van en naar Sint-Michielsgestel en het completeren van het fietspad tussen ’s-Hertogenbosch en Schijndel. Gezien de omvang van de werkzaamheden krijgt het verkeer te maken met verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd met de belanghebbenden, zodat eventuele verkeershinder(beleving) minimaal is. De communicatielijnen zijn kort doordat opdrachtgever en -nemer in één projectkantoor gevestigd zijn.

Ingang_combinatie_N617

De werkzaamheden aan de N617 tussen ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel vormen de laatste fase van de totale reconstructie van de N617. In 2008 is het gedeelte ter hoogte van de A2 (in combinatie met de ombouw van de rijksweg) al aangepakt. Het gedeelte tussen de Structuurweg in Schijndel en Zijweg Dungen bij Sint-Michielsgestel is in 2011 opgeknapt.'

Meer informatie over het project vindt u ook op de website van de provincie.

Voortgang en data

Werkzaamheden N617 gestart

Op maandag 27 januari jl. hebben gedeputeerde Ruud van Heugten en wethouder Maas het startsignaal gegeven door het activeren van een lichtkrant met daarop “Werkzaamheden N617 gestart”.

Werkzaamheden_N617_vanstart

Het in gebruik nemen van de tijdelijke fietsoversteek markeert het kunnen starten met de aanleg van de turborotonde bij de Hoogstraat. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de fietsers daar niet meer veilig oversteken, vandaar dat er een oversteek bij het Loopsteegje is gemaakt. De verkeersregelinstallatie werd als eerst gebruikt door Van Heugten en Maas die op de fiets stapten om de tijdelijke oversteek officieel te openen. De uitvoering wordt gedaan door de aannemerscombinatie Colijn-Rasenberg.

Bij vragen of onduidelijkheden over de uitvoering van het project bent u op donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom in het informatiecentrum aan de Rotschotseweg 6 in Sint-Michielsgestel.

Bent u nieuwsgierig naar de actuele status of wil u gewoon het project op de voet volgen?Bezoek dan ons informatiecentrum!

Belanrijke data:
27-01-2014: Officiële start werkzaamheden N617

07-06-2014: Open dag N617 tussen 12.00 - 16.00 uur.

CO2

Het project ‘Reconstructie N617’ is het tweede project wat Rasenberg Wegenbouw in uitvoering heeft gekregen op basis van gunningsvoordeel conform de CO2-prestatieladder.

Op basis van de voorwaarden uit het contract dienen wij bewuste keuzes te maken bij de uitvoering van het project welke bijdragen aan een reductie van de CO2-emissie en energieverbruik. Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen:

- Gebruik duurzame kantoorlocatie. In de tenderfase is uitgegaan van een ketenpark. In de realisatiefase heeft het projectteam een energieneutraal kantoorpand als onderkomen nabij de projectlocatie kunnen betrekken. Naar verwachting levert dit een CO2- en energiereductie op van circa 5%;

- Cursus “Het nieuwe draaien” voor de machinisten die het grondverzet verzorgen op het project. 3% reductie in het dieselverbruik van de grondverzetmachines;

- Toepassing van minimaal 20% betongranulaat bij het vervaardigen van (Niet in het zicht zijnde) betonnen elementen en 100% bij de werkvloeren.

 Als innovatie is bij de aanleg van de tijdelijke by-pass het duurzame asfaltmengsel ML-TRAC (100% gerecyclede bouwstoffen) toegepast. Zie http://www.rasenberginfra.nl/specialismen/ml-trac/ voor een nadere uitleg inzake dit duurzame product.

Nadere informatie over de duurzame projecten en initiatieven van Strukton Civiel kunt u terugvinden op: http://www.struktonciviel.nl/duurzaam/

 

Opening N617

Meer nieuws

Projectnieuws

Open dag 7 juni 2014 (pdf, 77 kB) 

Filmpje over de uitgevoerde werkzaamheden

-29W3dmGZOI
Complimenten N617 Brabants Dagblad 6-11-2014