Onderdoorgangen, Reggesingel, Rijssen

Om het noordelijk deel van Rijssen beter bereikbaar te maken is de “Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer” ontwikkeld. Kernpunten zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en het verkeersluwer maken van het centrumgebied.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Rijssen
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
20110710_Rijssen[project_carr]
rijssen11[project_carr]
rijssen14[project_carr]
rijssen6[project_carr]
rijssen4[project_carr]

Project

In dit kader bracht spoorwegbeheerder ProRail begin 2008 het project Onderdoorgangen Reggesingel in design en constructvorm op de markt. Dit werd eind 2008 gegund aan de aannemerscombinatie Reef Infra - Colijn.

Eind 2010 moest het project zijn afgerond. Het ging om de aanleg van twee onderdoorgangen, een fietstunnel, een drietal rotondes en alle verhardingen in de tunnels. Uiteindelijk leidde deze aanpassing tot een betere doorstroming van het verkeer en een verbeterde verkeersveiligheid voor de weggebruiker.

Op zaterdag 22 oktober was er een feestelijke opening van het project Onderdoorgangen Reggesingel in Rijssen.

Projectlocatie

52.31073,6.513888
Vul het vertrekpunt in