Meppelerdiepsluis

De Combinatie Strukton Civiel Projecten - Reef Infra bouwt de komende jaren de Meppelerdiepsluis om van keersluis tot schutsluis.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Zwartsluis
Status:
In uitvoering
Land:
Nederland
2017_03_07 Inspectievlucht (15) fotoaanpassen 520x355
2017_03_07 Zwartsluis (3) 520x355
2017_03_07 Meppelerdiep 520x355
Meppelerdiepsluis werken vanaf het water
Bouwkeet Meppelerdiepsluis_Pro
Ophaalbrug Meppelerdiepsluis_Pro
Werk aan Meppelerdiepsluis
Luchtfoto Zwartsluis Meppelerdiepsluis

Schakel

Door het aanpassen van de sluis kunnen ook de grotere binnenvaartschepen via het Meppelerdiep de havens van Zwartsluis en Meppel bereiken.

De hoofdvaarweg van het IJsselmeer naar Meppel (via Ketelmeer, Zwarte Meer, Zwarte Water en Meppelerdiep) is erg belangrijk voor het goederenvervoer van en naar het Noorden. Veel bedrijven in Zwartsluis en Meppel zijn afhankelijk van de aan- en afvoer van goederen over water. De Meppelerdiepsluis is hierdoor een belangrijke schakel met het Noorden en speelt hiermee een grote rol in de versterking van zowel de lokale als regionale economie.

Betrouwbare doorvaart

De ombouw van keersluis tot schutsluis zorgt ervoor dat de scheepvaart het hele jaar van en naar het Meppelerdiep kan varen; de doorvaart wordt hierdoor meer betrouwbaar. De nieuwe sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Ook zorgt de nieuwe sluis ervoor dat de veiligheid tegen overstromen in de toekomst beter is gewaarborgd. Naast de ombouw van keersluis naar schutsluis wordt ook het bedieningsgebouw en de bestaande brug in de Hasselterdijk (provinciale weg N331) vervangen. 

20140521 Zwartsluis (1) acc overBron luchtfoto: Rijkswaterstaat

 

Bouwhinder

De Combinatie Strukton Civiel Projecten - Reef Infra beperkt de bouwhinder voor de schepen, weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk.

Zo wordt de uiteindelijke nieuwe beweegbare brug ingezet als tijdelijke brug waardoor het wegverkeer minimale hinder ondervindt. Als de sluis klaar is, naar verwachting in 2017, wordt de nieuwe brug van de tijdelijke plaats naar de definitieve plaats gebracht.

De scheepvaart kan grotendeels blijven doorvaren. Er zijn maximaal 44 stremmingsdagen, waarvan de langste 7 dagen achtereen. Tijdens de werkzaamheden krijgt de scheepvaart wel te maken met een beperkte vaarwegbreedte. Er is een ponton aanwezig op het Meppelerdiep om de werkzaamheden vanaf het water uit te kunnen voeren. Het ponton ligt afwisselend aan de westzijde en oostzijde van het Meppelerdiep. Hierdoor is de doorvaart op het Meppelerdiep wat smaller, maar breed genoeg om een schip te laten passeren. Het ponton blijft liggen totdat de sluis klaar is. De vaarweggebruikers worden met borden geïnformeerd.

Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden damwanden hoogfrequent getrild en niet geheid. Hierdoor is de duur van de overlast korter dan bij heien. Waar het kan, worden de werkzaamheden vanaf het water verricht, zodat het werkverkeer niet door de wijk hoeft te rijden.

Projectdetails

De ombouw van de Meppelerdiepsluis is gestart in het eerste kwartaal van 2013 en is naar verwachting in 2017 afgerond. De Combinatie Strukton Civiel Projecten - Reef Infra is hoofdaannemer van dit Rijkswaterstaatproject. Het ontwerp is uitgevoerd door Antea Group. De staalconstructie (roldeuren en nieuwe brug) wordt geleverd door Iemants. De waterbouwkundige constructies worden uitgevoerd door Heuvelman Ibis en de sloopwerkzaamheden rondom het huidige sluishoofd worden door de firma Vlasman uitgevoerd.

Bedieningsgebouw

De  bouw van het nieuwe bedieningsgebouw is afgerond. Vanuit het bedieningsgebouw worden in de toekomst zowel  de vernieuwde Meppelerdiepsluis  als de nieuwe beweegbare brug, het gemaal Zedemuden, de bestaande beweegbare fietsbrug over de Grote Kolksluis en de Grote Kolksluis aangestuurd. Met camera’s kunnen vanuit het nieuwe bedieningsgebouw alle te bedienen objecten via monitoren bekeken worden. Door de positionering van het gebouw en het toepassen van een glazen wand in de voorgevel van de bedieningsruimte, hebben de beheerders een goed overzicht op de sluiskolk en de beweegbare verkeersbrug, wat de veiligheid  bevordert.

Het nieuwe bedieningsgebouw is rolstoelvriendelijk ontworpen, waardoor deze ook toegankelijk is voor mindervaliden. In het nieuwe bedieningsgebouw komt onder andere een vergaderruimte en ook is er ruimte gereserveerd om in de toekomst andere objecten uit de regio te kunnen bedienen vanuit dit gebouw.

Binnenhoofd

Er is hard gewerkt aan de bouw van het binnenhoofd en de machinekamers voor de nieuwe schutsluis. Op 23 januari 2015. is de roldeur geplaatst in de kas van het binnenhoofd. De bouw van het binnenhoofd moest afgerond zijn, voordat begonnen kon worden met de sloop van de oude keersluis. Op dat moment kan met behulp van het nieuw gebouwde binnenhoofd de hoogwaterveiligheid en de waterhuishouding tijdens de uitvoering gegarandeerd worden. De aandrijving van de roldeur wordt redundant uitgevoerd. Wanneer een van de onderdelen van de aandrijving uit zou vallen, had dit geen gevolgen voor het functioneren van de sluisdeur. Om de veiligheid verder te vergroten is voor elke elektrische motor een aparte machinekamer gebouwd. Hierom bevat ieder sluishoofd twee machinekamers.

Betrouwbaar, vlot en veilig

Combinatie Strukton Civiel Projecten - Reef Infra bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de Meppelerdiepsluis om van keersluis tot schutsluis. Daardoor kan de scheepvaart het hele jaar, ook bij hoogwater, van en naar Meppel varen. De nieuwe sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Tevens zorgt de nieuwe sluis voor een betere bescherming tegen overstromingen. Het project is eind 2017 gereed.

Timelapse verplaatsing brug naar definitieve locatie

JZFdLv7CB9A

Plaatsing nieuwe ophaalbrug Meppelerdiepsluis

bH95hBD84-E
Nieuw aanzicht bedieningsgebouw

Meppelerdiepsluis sluiskolk