Kollenbrug, Woerdense Verlaat

De bestaande klapbrug over het riviertje de Kromme Mijdrecht is vervangen door een Basculebrug. Daarnaast is het wegvak in de N463 gereconstrueerd, het vrijliggende fietspad wordt doorgetrokken tot over de brug en de weg wordt verbreed. Met dit project toont Colijn dat zij een enorme integraliteit aan haar opdrachtgevers te kunnen aanbieden.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
opening[project_carr]
IMG_5097
Tubex_Kollenbrug[project_carr]
3D_nieuwe_situatie[project_carr]
Kollenbrug_asfalt[project_carr]

Project

Colijn heeft een gewapend betonnen basculekelder ten behoeve van het bewegingsnetwerk van het val gerealiseerd. Daarnaast is het westelijk landhoofd gerealiseerd; een constructie van damwand, prefab betonpalen en een gewapend betonnen landhoofd.

Er zijn 61 prefab palen geheid. In verband met te hoge trillingen voor het pand ‘in de Maalderij’ mochten niet alle voorziene prefab palen worden aangebracht. Tubex werd ingeschakeld en maakte de laatste acht trillingsvrije Tubex palen. De deksloof langs de Kollensloot is visueel en bestaat uit prefab elementen. Daarnaast zijn de stootplaten en de dekplaten van de basculekelder uitgevoerd als prefab betonplaten.

De bouwkuip van stalen damwand met twee boven elkaar gelegen stempelramen is door Molhoek uitgegraven. Ook de waterkerende constructies bestaan uit stalen damwand en vormden de bouwkuip waarbinnen gewerkt werd. De damwand is voorzien van deksloven. Molhoek heeft met assistentie van duikers een deel van de bouwkuip nat ontgraven, waarna grind is aangebracht en de onderwaterbetonvloer is gestort. Daarnaast hebben duikers onder water laswerk uitgevoerd aan de damwand.

Het Westelijk landhoofd is met vier groutankers gefixeerd in de ondergrond. Nadat het betonnen landhoofd was gerealiseerd en uitgehard konden de ankers afgespannen en aangestort worden.

Molhoek Aannemingsbedrijf heeft de reconstructie van de N463 aan beide zijden van het kunstwerk gerealiseerd. Colijn heeft de nodige verkeersvoorzieningen en een tijdelijke brug gerealiseerd, zodat het merendeel van deze werkzaamheden in buitendienststellingen kon worden uitgevoerd.

Combinatie

Aannemerscombinatie Colijn-Hillebrand heeft het werk binnengehaald op basis van EMVI score. Belangrijk onderdeel hiervan was de korting voor de CO2 footprint, waarop zeer goed werd gescoord.

Colijn heeft het referentieontwerp uitgewerkt tot DO en UO voor de onderdelen tijdelijke hulpbrug, grond- en waterkeringen, bedieningsgebouw, wegconstructie en het betonwerk van het kunstwerk. In de zomer van 2012 is het werk opgeleverd. De aannemerscombinatie verzorgt gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering ook het onderhoud aan de nieuwe brug.