Infrastructuur Amphia Ziekenhuis Breda

Het Amphia Ziekenhuis gaat haar locatie Langendijk onderbrengen op de locatie Molengracht, zodat het hele ziekenhuis in Breda is gevestigd op één locatie. In opdracht van de Gemeente Breda gaat Rasenberg Infra B.V. de infrastructuur aan de Hogeschoollaan en de Verlengde Poolseweg aanpassen.

Opdrachtgever:
Gemeente Breda
Locatie:
Breda
Status:
In uitvoering
Land:
Nederland
Tekening Amphia Breda
Amphia infrastructuur werkzaamheden 1602
Amphia infrastructuur werkzaamheden 160202
Amphia infrastructuur werkzaamheden 160204
Amphia infrastructuur werkzaamheden 190202
Amphia infrastructuur werkzaamheden 1902
Amphia infrastructuur werkzaamheden 1902
Amphia infrastructuur Rasenberg Infra week 9
Amphia infrastructuur Rasenberg Infra week 9 2
Amphia infrastructuur Rasenberg Infra week 9 3
Amphia infrastructuur Rasenberg Infra week 9 4
Amphia infrastructuur Rasenberg Infra week 9 5

Project

De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen met het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen. Op 1 februari 2016 is Rasenberg Infra gestart met de werkzaamheden; het aanpassen van de infrastructuur aan de Hogeschoollaan en de Verlengde Poolseweg.

Hogeschoollaan

In de Hogeschoollaan start Rasenberg ter hoogte van het kruispunt Hogeschoollaan met de Molengracht met het opruimen van aanwezig straatmeubilair en het aanpassen van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Vervolgens wordt de weg verbreed en de aanwezige bushalte verplaatst in westelijke richting. Deze verplaatsing wordt ook op de betreffende bushalte aangegeven.

Verlengde Poolseweg

De Verlengde Poolseweg wordt gereed gemaakt om er de toekomstige Verlengde Hogeschoollaan op aan te sluiten (zie onder). Daartoe wordt op 5 februari a.s. de infrastructuur onder de Verlengde Poolseweg aangepast en wordt ter hoogte van het voormalige JEKA-terrein een aansluiting gemaakt.

Verlengde Hogeschoollaan

Op het voormalige JEKA-terrein wordt er tussen de Hogeschoollaan en de Verlengde Poolseweg een nieuwe weg aangelegd: de Verlengde Hogeschoollaan. Ter voorbereiding wordt het terrein opgeruimd en de ondergrondse infrastructuur aangebracht. Aansluitend wordt de rijweg aangelegd.

Als de weersomstandigheden het toelaten zijn eind februari 2016 bovenstaande werkzaamheden klaar. Over daaropvolgende werkzaamheden wordt u weer op tijd tijdig geïnformeerd.

Tijdens alle werkzaamheden wordt het verkeer door middel van tijdelijke bewegwijzering plaatselijk omgeleid.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat voetgangers, fiets- en autoverkeer een veilige en vlotte doorgang houden tijdens de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering proberen wij de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Dat doen we onder andere door u goed te informeren via bebording en omleidingsroutes.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Vanaf februari 2016:

 • Diverse opruimingswerkzaamheden
 • Het aanbrengen van duikers en putten
 • Het aanleggen van een nieuwe weg over het voormalige JEKA-terrein
 • Het aanleggen van een bypass (tijdelijke weg) in de Hogeschoollaan

April 2016 tot medio 2017:

 • Diverse opruimingswerkzaamheden
 • Grondwerk, waaronder aanleg nieuwe vijver t.b.v. waterberging
 • Het aanbrengen van riolering
 • Het verwijderen en aanbrengen van een stuwconstructie
 • Het verwijderen en aanbrengen van een gemaal
 • Reconstructie/herinrichting van diverse wegen rondom Amphia Ziekenhuis
 • Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting
 • Het verwijderen, aanpassen en aanbrengen van VRI-installaties

Contact & BouwApp

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, of bel 14 076

Voor meer informatie over de nieuwbouw van Amphia, de laatste foto's en een live webcam, kunt u terecht op www.amphia.nl/nieuwbouw

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl. Ga naar www.overheid.nl (klik op ‘Blijf op de hoogte!’) 

Contactpersonen Rasenberg Infra:

Projectleider: Perry Knapen, 06-224 23 963
Uitvoerder: Rudy Schoonen, 06-816 14 105
Omgevingsmanager: Wiljan Bolier, 06-203 42 561

Volg ons project met de Bouwapp

Voor dit project gaan wij de BouwApp inzetten, om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op de bouw. Wilt u op de hoogte blijven, neem dan de volgende 5 stappen:

 1. Download de BouwApp in de appstore (Google of Apple)
 2. Ga naar ‘zoek project’
 3. Zoek op <Infrastructuur Amphia Ziekenhuis, Breda>
 4. Selecteer project
 5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

Vanaf nu krijgt u bij elke nieuwe update een berichtje (notificatie) op uw smartphone en bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.