Gesloten front boring, Doetinchem

Ter verbetering van de bergingscapaciteit van de riolering in de gemeente Doetinchem is een 304 meter lange gesloten frontboring uitgevoerd met een uitwendige diameter van 1500 mm.

Opdrachtgever:
Jaartsveld Infra b.v. / Gemeente Doetinchem
Locatie:
Doetinchem
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
Doetinchem01[project_carr]
foto014[project_carr]

Eigen materieel

Door eigen materieel kan flexibel worden ingespeeld op de situatie en kunnen alle facetten van deze boringen in eigen beheer worden uitgevoerd; van bouwkuip tot het invoeren van leidingen. Met de juiste voorzorgsmaatregelen is het zelfs mogelijk om met -10 graden de boring voort te zetten.

Om het spoelwater te ontdoen van het zand beschikken wij over een eigen ontzandingsinstallatie, daardoor zijn ook boringen in een stedelijke omgeving mogelijk, waar niet de ruimte is voor een bezinkbassin.

Ondanks een verticale helling en een boogstraal in het boortracé is na 304 meter de boorkop op maat aangekomen. Na het bergen van de kop is de gehele boring naar ieders tevredenheid afgerond.

Omgeving

Om overlast voor de omwonenden te beperken en de bereikbaarheid zo goed mogelijk in stand te houden, werd met het toegepaste gesloten frontsysteem en een gesloten damwandkuip gewerkt. Zo is verlaging van de grondwaterstand niet nodig. Om de hinder voor de omgeving verder te minimaliseren, zijn in Doetinchem de oorspronkelijke drie boringen samengevoegd tot één lange boring. Dit werd door vroegtijdig overleg met de opdrachtgever mogelijk.

Projectlocatie

51.966191,6.293448
Vul het vertrekpunt in