De Groene Loper, Maastricht

De verkeersintensiteit in Maastricht is enorm. De Groene Loper lost dit grote verkeersprobleem van Nederland op en smeedt de stad Maastricht weer tot één geheel. Consortium Avenue2 gaat dit project voor Maastricht realiseren.

Opdrachtgever:
Projectorganisatie A2 Maastricht
Locatie:
Maastricht
Status:
In uitvoering
Land:
Nederland
Wegfasering A2 Maastricht
Profel gestappelde tunnel
Ecoducten
Paardentunnel Maastricht
Artist Impression Maastricht

Project

Project de Groene Loper is een integraal gebiedsontwerp. Een totaalplan voor stad en snelweg, voor fietsers, voetgangers en automobilisten, voor inwoners van vooral Maastricht-oost en voor bedrijven en hun werknemers en zakenrelaties.

Het resultaat is mede te danken aan de specifieke aanpak: Rijk en regio werken intensief samen. Er is geen kant en klaar plan aanbesteed, maar de markt is vroegtijdig betrokken in de planvorming. Om zo de markt uit te dagen hun maximale creativiteit, specialisme en enthousiasme in te brengen. En dat is gelukt met de Groene Loper. Het is een plan met een mooie belofte voor de toekomst: herstelde verbindingen en een prachtige inrichting van Maastricht-oost.

Kernpunten

Avenue2 is volop bezig in Maastricht. En vindt het erg belangrijk dat de ‘Groene Loper’ het plan van iedereen is.

 De belangrijkste onderdelen van het plan de ‘Groene Loper’ van zijn:

 • volledige verknoping van A2 en A79;
 • nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en bedrijventerrein
  Beatrixhaven;
 • de ‘Groene Loper’: een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers dat zich van Vaeshartelt naar Céramique door de stad slingert;
 • veel verkeerscapaciteit onder de grond: een gestapelde tunnel met 2x2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer;
 • op de tunnel een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voor bestemmingsverkeer;
 • een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als vanzelfsprekend aansluit bij de aanwezige kwaliteit van de omgeving;
 • behoud van de Gemeenteflat aan het Koningsplein;
 • groen beboste stadsentrees Hertog van Brabant (Geusselt) en Prinsbisschop van Luik (Europaplein);
 • de landgoederenzone wordt gerevitaliseerd en bereikbaar gemaakt via een markante fietsbrug over de A2;
 • toepassing van beproefde bouwtechnieken;
 • goede bereikbaarheid tijdens de bouw: éénmalige omlegging van de A2;
 • de tunnelbouwtrein trekt als een rups van zuid naar noord over het tunneltraject;
 • duurzame, toekomstvaste oplossing van de lucht- en geluidsproblematiek, o.a. door de lange tunnel en de versprongen tunnelmonden;
 • impuls voor de lokale werkgelegenheid (de A2-school);

Meer informatie

Het consortium Avenue2 bestaat uit: Strukton Civiel Projecten, Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en wordt daarbij ondersteund door o.a. ARCADIS Nederland, West8 Urban Design & Landscape Architecture, dGmR en Bex*communicatie.

Het plan de ‘Groene Loper’ is verder te bekijken op www.a2maastricht.nl en www.avenue2.nl.