Container Terminal Nijmegen

De laatste jaren is het containertransport flink toegenomen. Daardoor voldoet de huidige terminal niet meer aan de eisen. Reef Infra en Colijn Aannemersbedrijf vergroten, in opdracht van Container Terminal Nijmegen Vastgoed B.V., de capaciteit van de containerterminal. De nieuwe terminal wordt 300 meter lang waardoor er twee schepen achter elkaar en naast elkaar kunnen aanmeren om te laden en lossen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in de bouwvak van 2013.

Opdrachtgever:
Container Terminal Nijmegen Vastgoed B.V.
Locatie:
Nijmegen
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
BCTN carousel (6)
BCTN carousel (2)
BCTN carousel (5)
BCTN carousel (4)
BCTN carousel (3)
BCTN carousel (1)

Projectinformatie

Werkzaamheden Colijn-Reef Infra
Tot de scope van de werkzaamheden behoren de volgende onderdelen.

• Er wordt een nieuwe kadeconstructie van damwanden aangebracht. Deze damwand is een verankerde damwand met legankers en een ankerscherm.
• Achter de damwand wordt het maaiveld circa 4 meter opgehoogd.
• Aan de waterzijde wordt de uiterwaard ontgraven.
• Er wordt een haven aangelegd. Om de haven te realiseren wordt er een krib verlegd, zo ontstaat er voldoende ruimte om de 300 meter kade aan te leggen.
• Er komt een kraanbaan met twee kranen voor het lossen van de schepen. Voor deze kraanbaan worden de kabels en leidingen omgelegd.
• Het terrein wordt ingericht met betonnen klinkers, gefundeerd op secundaire bouwstoffen. Daarnaast bestaat de inrichting uit hekwerken, verlichting, walstroom, reeferaansluitingen, toegangscontrole en een wasplaats.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Direct naast het werk ligt de koelwateruitlaat van een energiecentrale. Deze koelwateruitlaat loost ongeveer 25m3 water per seconde op de Waal. Voor de uitbreiding van de containerterminal moet de constructie deels gesloopt worden en aangepast worden aan de nieuwe situatie. Hoewel de energiecentrale 24/7 in gebruik is mag de koelwateruitlaat geen enkele hinder ondervinden van de werkzaamheden.