Brug verhoging A50

Rasenberg Wegenbouw verhoogt in opdracht van Rijkswaterstaat de brug in de A50 over de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van Veghel. Deze brug, met als officiële naam de Julian J. Ewellbrug, wordt in 2014 ruim een meter verhoogd. Door de brug te verhogen is deze in de toekomst te passeren voor schepen met drie lagen containers of een lading met een hoogte van zeven meter. De contractwaarde bedraagt € 3,3 miljoen excl. BTW.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
A50, Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Veghel
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
Overzicht 2
Schip

Verhoging brug A50

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Rasenberg verwacht in de zomervakantie van 2014 te kunnen starten met het daadwerkelijke opvijzelen, hierbij wordt gebruikt gemaakt van de diensten van Strukton Infratechnieken. Om de brug te kunnen verhogen zal de A50 bij Veghel in de zomervakantie van 2014 onder andere één weekend in beide richtingen afgesloten worden voor al het verkeer. Het is de bedoeling dat containerschepen met drielagen containers vanaf eind 2014 van de Maas naar Veghel kunnen varen. Dan zijn ook de verbeteringen aan de huidige Zuid-Willemsvaart en de omlegging bij ’s-Hertogenbosch gereed.

Best Value-project

Het project is als een Best Value-project op de markt gezet.  Rasenberg Wegenbouw kwam met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).  Hierna volgde de zogenaamde pre-awardfase waarbij procesafspraken zijn gemaakt en Rasenberg de inschrijving heeft verduidelijkt en verder uitgewerkt in risico- en kansendossiers. Dit heeft geresulteerd in de definitieve gunning.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden starten in het najaar van 2013. De aannemer verwacht in de zomervakantie van 2014 te kunnen starten met het daadwerkelijke opvijzelen. Als de brug omhoog gaat, moet ook op- en afrit 11 worden aangepast. Naar verwachting zal de A50 bij Veghel gedurende één weekend afgesloten worden voor al het verkeer. De weken voor en na dit weekend verwacht Rijkswaterstaat hinder door rijbaanafzettingen. Het verkeer kan dan wel gebruik maken van de brug maar moet rekening houden met extra reistijd. De exacte planning wordt tijdig volgens de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat containerschepen met drielagen containers vanaf eind 2014 van de Maas naar Veghel kunnen varen. Dan zijn ook de verbeteringen aan de huidige Zuid-Willemsvaart en de omlegging bij ’s-Hertogenbosch gereed.

Hinder beperken

Woon-werkverkeer zal uiteraard tijdig geïnformeerd worden over de uitvoering. De brug ligt direct ten noorden van Veghel en kruist zowel het kanaal als de parallel daaraan gelegen provinciale weg N279. Rijkswaterstaat wil de hinder op de A50, de Zuid-Willemsvaart en de omliggende wegen tot een minimum beperken. 

Project ‘Brabantse kanalen’

Dit project maakt deel uit van het clusterproject ‘Brabantse kanalen’ dat als doel heeft de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water te behouden en te verbeteren. Door het vaarwegstelsel geschikt te maken voor grotere schepen krijgt de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen. Bovendien is vervoer over water beter voor het milieu en helpt het files op de weg tegen te gaan. Rijkswaterstaat werkt naast de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart van Den Dungen naar Veghel en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart om ’s-Hertogenbosch ook aan de verbetering van het Wilhelminakanaal bij Tilburg. Het is de bedoeling dat containerschepen met drielagen containers vanaf eind 2014 van de Maas naar Veghel kunnen varen. Dan zijn ook de verbeteringen

 

Best Value

Op vrijdag 25 oktober 2013 heeft Ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd over de Best Value aanpak onderbouwingsfase. Rasenberg Wegenbouw heeft tijdens deze presentatie als ‘best practice’ zijn visie gegeven hoe de onderbouwingsfase te doorlopen.

De onderbouwingsfase is de fase binnen een project voor de definitieve opdrachtverlening. Min of meer de concretiseringsfase of anders genaamd de ‘pre-award fase’. Dus na het feitelijke inkoopproces. In deze fase onderbouwt de beoogd opdrachtnemer zijn/haar aanbieding. In deze fase produceert de beoogd ON een aantal documenten, waaronder een waht’s in/what’s out lijst. In deze fase zijn er ook diverse gesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter verduidelijking van het project. Echter het moet wel allemaal binnen het kader van de uitvraag en de aanbieding blijven.

In aanbestedingsfase is aangegeven welke periode beschikbaar is voor de onderbouwingsfase. De planning van de onderbouwingsfase is aan de beoogd ON. Het is Rasenberg Wegenbouw op het project ‘Ontwerpen en uitvoeren van de verhoging van de Julian J. Ewellbrug (A50 te Veghel) gelukt 0% uitloop op de aan Rijkswaterstaat gepresenteerde planning te hebben in deze fase. Dit met ‘Systems Engineering’ en ‘Risicomanagement’ als hulpmiddel maar vooral door een open houding aan te nemen. Hierdoor is kennis- en/of informatieachterstand niet onoverkomelijk. Het doorlopen van de onderbouwingsfase op deze manier heeft geleid tot diepgang in de geproduceerde documenten en wederzijds vertrouwen in het samenwerken. Een goede start van het project wordt hiermee geborgd.

Onze concurrenten lukt het vaak niet de onderbouwingsfase binnen vooraf vastgestelde planning af te ronden. Het kunnen realiseren van 0% uitloop in de onderbouwingsfase is daarmee een ‘unique selling point’ voor Rasenberg Wegenbouw.

In de presentatie hieronder kunt u stap voor stap zien wat de onderbouwingsfase is, wat opdrachtgever met het project voor ogen had, wat het project inhoud en hoe Rasenberg Wegenbouw de onderbouwingsfase heeft aangepakt.

Presentatie Best Value (pdf, 1189 kB) 

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven over de omlegging en de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart

Paul en Mark bij brug A50

Omgevingsmanager Paul Hoogerwerf (links) en projectmanager Mark Lorkeers van aannemer Rasenberg Wegenbouw.

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.