AMFORA

Amsterdam is een mooie stad. Wel is een deel van de oude glorie verloren geraakt door het intensieve ruimtegebruik en de eisen die een goede bereikbaarheid daaraan stelt. AMFORA (Alternatieve Multi Functionele Ondergrondse Ruimte Amsterdam) biedt de kans om de zo gewenste verbetering van de leefomgeving te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de stad.

Opdrachtgever:
Eigen initiatief
Locatie:
Amsterdam
Status:
Eigen initiatief
Land:
Nederland
453 Doorsnede 800x600
Amfora Amstel 1
Amfora1
Invulling ondergrond amfora

Het plan

AMFORA is een oplossing met vergaande potenties, zeer innovatief, een duurzame oplossing voor de verbetering van de bovengrondse leefomgeving in Amsterdam, en niet in de laatste plaats technisch en economisch haalbaar. Het brengt een stukje oude glorie terug in de beleving van de stad Amsterdam zonder tekort te doen aan de behoeftes van dit tijdperk. Milieuzones zijn hiermee overbodig. Het concept is specifiek voor Amsterdam maar kan ook in andere steden worden toegepast met het zelfde doel.

Amsterdam wordt ingesloten door de Ringweg A10. In dit gedeelte is het mogelijk om een ondergronds gangenstelsel te creëren onder de grachten die uit verschillende lagen is opgebouwd. Vanuit op –en afritten op de Ringweg A10 gaat het verkeer via o.a. de Amstel ondergronds en blijft onder de grond. Vanuit deze radiaal verlopende aanvoerwegen kan het verkeer naar links en rechts uitwaaieren.

AMFORA bestaat uit 6 lagen waarvan 3 lagen voor parkeerruimte gebruikt kan worden  en de overige 3 lagen zijn ter beschikking om allerlei functie in onder te brengen. Te denken valt aan winkels, parkeergelegenheden, sportzalen, bioscopen, bevoorrading, archiefopslag, schuilkelder, kabels en leidingen, personentransport, de mogelijkheden zijn legio. Het verplaatsen van functies ondergronds, biedt tevens allerlei mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen bovengronds! Op deze wijze wordt de infrastructuur verplaatst naar de ondergrond, de zogenaamde Stad onder de Stad is geboren.

Dat AMFORA geen ver ideaalbeeld hoeft te zijn, is aangetoond middels technische- en economische haalbaarheidsstudies. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van 3D modellering, veiligheidssystemen, verkeersbegeleiding, verlichtings- en projectiesystemen en energie- en klimaatconcepten.

AMFORA Amstel

5gBuRBpWIHU

Projectlocatie

52.365577,4.889361