Afvalwater Haagse Regio

Afvalwater Haagse Regio bestaat uit twee locaties. De nieuw gebouwde afvalwaterzuivering Harnaschpolder en de bestaande aangepaste zuiveringsinstallatie in Houtrust.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delftland
Locatie:
Harnaschpolder
Status:
Opgeleverd
Land:
Nederland
Website_Harnasch_Project_Carr2
Website_Harnasch_Project_Carr

Harnaschpolder

De Harnaschpolder is een klassieke maar milieuvriendelijke zuiveringsinstallatie. Deze nieuwe installatie is nodig om het hoofd te bieden aan het snel stijgende aantal woningen en bedrijven binnen de regio. Strukton is als aandeelhouder aanwezig in de projectvennootschap. Uit hoofde van onze vertegenwoordiging in het bestuur van Delfluent en het consortium was Strukton verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de afvalwaterzuiveringsinrichting. Daarnaast is actief deelgenomen in het projectmanagement van de werkzaamheden op het gebied van ontwerp, bouw, financiering en beheer.

Houtrust

De bestaande afvalwaterzuivering aan de Houtrustweg in Den Haag was verouderd. Daarom werd de installatie gerenoveerd en de capaciteit verhoogd. De zuivering heeft een capaciteit van 13.900 kubieke meter afvalwater per uur. Strukton was betrokken bij ontwerp, grondwerken, heiwerken, betonwerken, leidingwerken, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, platforms en bouwwerken.

Kengetallen

grondwerk ontgraven 450.000 m3
grondwerk aanvullen 235.000
heiwerk vibro palen 12.350 st.
heiwerk damwanden 38.000 m3
constructiebeton leveren en aanbrengen 90.000 m3
wapeningstaal leveren en aanbrengen 9.900.000 kg
leidingen leveren en aanbrengen 2.400 m3

Projectlocatie Houtrust

52.09041,4.265761
Vul het vertrekpunt in