Verkeerstechnieken

Van besturings- en verkeerstechniekvraagstukken en van ontwerp tot en met het onderhoud: Strukton Civiel biedt productonafhankelijke totaaloplossingen voor verkeers-, tunnel-, brug- of sluistechnische installaties. Dit doen wij zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten, in Nederland en daarbuiten.

Bewezen technologieën
Strukton Civiel werkt (uiteraard) volgens de laatste (ISO) normen en richtlijnen. Onze engineers beschikken over uitgebreide kennis van de Landelijke Tunnelstandaard en de kaderstelling voor bediening op afstand. Systems engineering, RAMSE en kennis van de JSTD-016 spreken voor zich. Onze werkzaamheden zijn kritiek voor de beschikbaarheid en de veiligheid van de infrastructuur. Om de kwaliteit en voortgang te borgen, richten wij verificatie- en validatieprocessen in.

Verkeersgeleiding
Ruim zestien miljoen mensen in auto’s, treinen, op fietsen of te voet doorkruisen ons land tot in elke uithoek. Onderhoud en andere werkzaamheden zijn noodzakelijk om een goede bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen. Binnen die opgave zorgen wij voor een snelle en veilige uitvoering, waarbij het verkeer met minimale hinder in goede banen wordt geleid. Hoe vlotter de doorstroming, hoe minder irritatie optreedt. Een goede doorstroming is ook minder belastend voor het milieu.

Slim verkeersmanagement
Strukton Civiel zorgt voor uitgekiend  verkeersmanagement bij wegwerkzaamheden. Actuele informatievoorziening, brede en flexibele rijstroken, duidelijke belijning en bebording, duidelijke afzettingen en omleidingen helpen ons daarbij. Zo beperken we (en waar mogelijk voorkómen we) overlast en zorgen we voor een efficiënte doorstroming.