Ondergrond

Afvalverwerking, grondverwerking en grondverzet eisen een steeds prominentere plek binnen het totale project. Vóórdat de eerst schop de grond in gaat, bedenkt Strukton Civiel mogelijkheden om afval te veranderen in bouwstoffen en om ze zo dicht mogelijk in de buurt op te slaan of te hergebruiken. Zo worden grond, afval of sanering geen hinderlijke blok aan het been, maar een waardevol onderdeel van het project. Een kans.

Een goede basis
Om ervoor te zorgen dat nieuwe, hoogwaardige wegen kunnen worden aangelegd, verzorgen wij de realisatie van op- en afritten, wegverbredingen, taluds, verhogingen en verlagingen. Dit impliceert grond ontgraven en verzetten, en het .leveren en aanbrengen van grind en zand. Dit alles met de juiste draagkracht (grondstabilisatie). Exact conform uw wensen, de bestemming en de bodemgesteldheid.

In hergebruik ligt de eerste winst
Slooppuin uit asfalt en vervuilde grond, water of slib, leiden vaak tot hoofdbrekens. Niet bij ons. We zijn in staat vrijwel elke vorm van verontreiniging aan te pakken. Het heeft onze prioriteit om materialen zo te bewerken, dat er volwaardige bouwstoffen ontstaan die kunnen worden hergebruikt in de wegenbouw. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. Er wordt minder afval afgevoerd én er hoeven minder kostbare bouwstoffen te worden aangeschaft en aangevoerd.

Afvalstoffen worden bouwstoffen
Strukton Civiel beschikt over kennis en materieel om van vervuilde materialen weer bruikbare bouwstoffen maken. Dat kan zijn door reiniging, droging of ‘immobilisatie’ waarbij we door toevoeging van bindmiddelen een hoogwaardig betonproduct maken. Slooppuin kan zodanig worden bewerkt dat het prima bruikbaar is als verharding voor de aanleg van wegen.

Zo min mogelijk transport
Om de overlast van transport met zwaar materieel te voorkomen, richten wij op of bij de bouwplaats een terrein in waarop speciale installaties hun werk doen. Saneringen, bijvoorbeeld van grond of water, vinden dus in de buurt plaats en materialen kunnen eventueel onmiddellijk worden hergebruikt. Tussentijds kunnen de materialen worden opgeslagen op een van onze TOP’s (‘tijdelijke opslagplaatsen’) die we in heel Nederland hebben ingericht. Het voordeel: zo min mogelijk transport.

Afvoeren kan altijd nog
Niet alle materialen zijn te hergebruiken of te reinigen. In dat geval zorgen wij ervoor dat deze stoffen op verantwoorde wijze worden afgevoerd en verwerkt, waarbij we de milieuwetgeving strikt hanteren. Daarnaast voeren we de vereiste milieuadministratie waarin alle verwerkte grond- en afvalstromen worden geregistreerd en verantwoord.