Cincrete: stijfheid en flexibiliteit in één

Het steeds intensievere gebruik van bedrijventerreinen en logistieke centra heeft tot gevolg dat asfaltconstructies eerder scheuren en vervormen. Kiest u daarom voor Cincrete: een asfaltconstructie die stijfheid en flexibiliteit in één product vangt.

Product

Cincrete is een asfaltconstructie die de toenemende belasting op bedrijventerreinen en logistieke centra kan weerstaan. Qua gebruik staat Cincrete tussen de harde stijfheid en flexibiliteit van asfalt in, vanwege het gebruik van harde bindmiddelen en polymeren. Samen met de specialisten binnen de Strukton groep helpen wij u graag aan de beste samenstelling voor uw bedrijfsterrein, afgestemd op het gebruik ervan. 

Voordelen

  • Beter bestand tegen puntsgewijze indringing van o.a. containers (puntlasten) en tegen het afschrapen door kranen bij het oppakken van materialen
  • Direct na verwerking te gebruiken
  • Flexibel te leggen (in elk gewenst patroon)
  • Eenvoudig te onderhouden
  • Kostenreductie aanleg en onderhoud (ten opzichte van beton) 

Toepassing

Cincrete kan worden toegepast in alle denkbare verhardingssituaties: zeer zwaar belaste industrie,  afvalverwerking, vrachtwagenparkeerplaatsen, opslagterreinen. Onderzoek en inventarisatie van de lokale omstandigheden, het gewenste gebruik en de daardoor optredende belastingen zijn de basis voor een betrouwbaar en onderbouwd advies voor toepassen van Cincrete.