Onderhoudsproduct

Strukton Civiel vervult een voortrekkersrol op het gebied van infrastructureel onderhoud en beheer. Op basis van kennis en ervaring dragen wij bij aan het optimaal functioneren van het hoofd(vaar)wegennet en de bijbehorende systemen. Essentieel om de bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid voor de eindgebruikers te waarborgen, en de levensduurkosten in de hand te houden.