Decipave: duurzame halvering verkeersgeluid

Verkeerslawaai (een van de grootse veroorzakers van omgevingshinder) kan met geluidsschermen worden tegengegaan. Maar niet altijd is er plek voor deze omvangrijke blikvangers. Ook omwonenden zitten meestal niet te wachten op een beperking van hun uitzicht. Decipave pakt geluidsoverlast aan bij de bron: het wegdek zelf.

Product

Decipave is een dunne asfaltdeklaag die het geluid van banden op asfalt terugbrengt met minimaal 4 Decibel. Dit betekent dat deze overlast met minstens de helft vermindert. Deze score is dermate gunstig, dat het plaatsen van geluidsschermen (afhankelijk van de locatie) niet of in mindere mate nodig is. Dit reduceert energie, bouwmaterialen en CO2, terwijl de aanlegkosten nagenoeg gelijk zijn aan het aanbrengen van een reguliere deklaag. Decipave is opgenomen als erkend mengsel voor het C-wegdek door het Ministerie van VROM. 

Voordelen

  • Lange gebruiksduur (ca. 10 tot 12 jaar voor normale doorgaande wegen met een stedelijke toepassing)  • Geen noemenswaardig onderhoud  
  • Aanlegkosten vergelijkbaar aan die van reguliere deklaag  
  • Milieuvriendelijk

Toepassing

De ultradunne oplossing (20 tot 25 mm) maakt zowel het vervangen van de deklaag als het overlagen met een dunne laag mogelijk. Het aanbrengen van Decipave is specialistisch werk, waarvoor de asfaltploegen van Strukton Civiel volledig zijn toegerust en opgeleid. Ervaring: A58 Oirschot (pilot RWS); Provincale wegen en meer dan 50 wegen in diverse gemeentes in Brabant en Zeeland. 
 
Geluidsreducerende deklagen maken onderdeel uit van het duurzaamheidsconcept  ‘Via Ecologica’.