100% recycling

De huidige asfaltsoorten worden geproduceerd met hergebruik van 20-60% oud , opgebroken of gefreesd asfalt. De overige grondstoffen (40-80%) zijn natuurlijk gewonnen minerale materialen en bitumen. Deze grondstoffenwinning levert echter voor de toekomst een hoge milieubelasting op, terwijl er steeds meer bestaand asfalt beschikbaar komt. Om in de toekomst de vraag naar hergebruik van vrijkomende materialen in het kader van Cradle to Cradle (C2C) en de Circulaire Economie te kunnen beantwoorden, is binnen Strukton Civiel ML-Trac ontwikkeld.