Waterbouw

Kaas, tulpen en eindeloos veel fietsen: zomaar enkele associaties van toeristen in ons land. Maar monden vallen pas echt open als ze horen dat een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. Leven – véilig leven - achter duinen en dijken dwingt wereldwijd respect af voor onze Nederlandse waterbouw.

Waterbouw2
Waterbouw
 

Water de baas zijn

Nederlandse waterbouw is synoniem aan slimme technologie, samenwerking, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. In lijn met die traditie beheren en onderhouden we (beweegbare) kunstwerken, vaarwegen en kustverdedigingen. We onderhouden kust- en oeverwerken langs de primaire en secundaire waterkering. En we brengen nieuwe ideeën en technologieën bijeen om toekomstige civiele, elektrotechnische en werktuigbouwkundige vragen te beantwoorden.

De effecten van klimaatverandering zullen ook onze agenda in toenemende mate bepalen. We benaderen dat niet als probleem, maar als uitdaging. Als Nederlandse waterbouwers hebben we geleerd om het water de baas te zijn en te blijven. Met kennis en innovatie kan dat. 

Meer weten?

Colijn Beton -en Waterbouw is onze specialist in uiteenlopende vormen van droge en natte betonbouw.

Naar Colijn Beton -en Waterbouw