Trillingsmeting: om binnen de marges te blijven

In Nederland geldt de SBR-richtlijn (Stichting Bouwresearch ©) als standaard voor hoe trillingen moeten worden gemeten en wat de maximaal toelaatbare waarden zijn op verschillende objecten. Daarmee wordt overlast en schade als gevolg van bijvoorbeeld heien, bouwverkeer of het in en uit trillen van damwanden voorkomen. Strukton Monitoring en Maatvoering adviseert, installeert, meet, rapporteert en alarmeert conform deze richtlijn.

MM_Trillingen_act_carr
 

Vroegtijdig signaleren

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom houden wij de vinger aan de pols bij overschrijdingen van grens- of signaalwaarden. Nog voor schade kan plaatsvinden, slaan wij alarm. In het geval van te zware trillingen kunnen maatregelen in de bouwmethode worden doorgevoerd.

Communicatie met omgeving

Het delen van meetgegevens met ‘stakeholders’ rond het bouwproject straalt openheid en vertrouwen uit. Hiermee kunnen zorgen die bijvoorbeeld leven in de buurt, worden weggenomen en bouwt u aan een goede samenwerking tussen bouwproject en stakeholders in de omgeving.

Gericht op kostenbesparing

Ons systeem meet automatisch en alarmeert zonder tussenkomst van (dure) medewerkers.

‘Live’ en non-stop het meten van trillingen 

De gegevens die via ons meetsysteem op continue basis worden verzameld, zijn via uw tablet, smartphone of pc in te zien wanneer u maar wilt. We meten ‘24/7’ non-stop.

Functies

  • Visuele alarmering (zwaailamp) bij de werkzaamheden
  • E-mail en/of SMS alarmering bij overschrijding van grenswaarden

Specificaties

  • Meting, alarmering en rapportage conform de SBR- richtlijn
  • Inzet van stand-alone individuele meetsystemen die eenvoudig te installeren zijn
  • Inzet van SMARTbox met meerdere trilling sensoren voor het gelijktijdig meten, met hoge frequentie en op één tijdklok van trillingen (bijvoorbeeld bij praktijkproeven)