Automatische Total Stations: zicht op spoordeformatie

Om deformatie van de spoorligging te signaleren, kunt u gebruik maken van onze monitoringsdienst. Deze brengt 24 uur per dag en 7 dagen per week de eventuele spoorvervormingen in kaart. Monitoring kan zowel plaatsvinden bij operationeel spoor als bij werkzaamheden. Het resultaat volgt u via een internetpagina die alleen voor u toegankelijk is.

Spoordeformatie acc_over
 

Steeds hogere eisen

Er gelden steeds hogere eisen om langs het spoor werkzaamheden uit te kunnen voeren. Bij zettinggevoelige werkzaamheden nabij het spoor is vervorming van het spoor een kritieke factor. ProRail stelt hier eisen aan middels ‘Instandhoudingsspecificaties’.

Total station

Met een systeem dat bestaat uit een Total station (een tachymeter) en meetpunten die op de spoorstaven zijn aangebracht, voeren wij continue metingen uit om vervormingen van het spoor te volgen, en indien alarmwaarden worden overschreden, aan de bel te trekken. Hierdoor kunt u of andere betrokken partijen tijdig worden gealarmeerd, en kan indien nodig worden ingegrepen. De monitoring volgt u live via een website. Verder kan er dagelijks een rapportage digitaal worden verstuurd om alle betrokken te informeren.

Functies

  • Monitoring van in gebruik zijnde spoorwegen en bij werkzaamheden
  • Waarschuwing bij overschrijding van alarmwaarden
  • Metingen zijn op afstand uitleesbaar via internet
  • Op afstand kunnen meetinstellingen zoals de frequentie worden aangepast
  • Dagelijkse ontvangst van een rapportage per e-mail

Specificaties

  • Meetbereik van max. 2*300 m spoor per Total station
  • Continue monitoring (24/7, 365 dagen per jaar)
  • Nauwkeurigheid +/- 1mm; voor meetafstanden van 300 m geldt een nauwkeurigheid van +/- 2mm

Bij kleinere risico’s is hetzelfde meetprincipe ook handmatig uit te voeren door een maatvoerder met Total station. Door bijvoorbeeld alleen een nulmeting, een tussenmeting en eindmeting te doen, verkrijgt u wel de benodigde informatie, maar tegen lagere kosten.