Praktijkproeven: begin de bouw met een voorsprong

Als u ergens een kans ziet of 'een goed gevoel' hebt bij een mogelijkheid, dan wilt u ook graag uitsluitsel. Hét zeker weten. Daarom voeren wij een praktijkproef voor u uit. Een investering in een praktijkproef kan in het voorbereidend stadium van een project waardevolle informatie geven over de beheersing ervan. Dit brengt twee voordelen in beeld. U krijgt vooraf inzicht in de mate waarin risico’s kunnen optreden én in de kansen die leiden tot ontwerpoptimalisaties of verbetering van bouwmethode. Met andere woorden: u verkort de leercurve om sneller, betrouwbaarder en effectiever te bouwen.

MM_Praktijkproeven_2_act_carr
MM_Praktijkproeven_1_act_carr
 

In één keer goed

Bouwmethoden en bouwomgeving worden complexer in binnenstedelijk gebieden. DMBFO-contractvormen beperken de doorlooptijd van de ‘build fase’ van projecten waarbij planning en opleveringsdatum steeds belangrijker worden. Met andere woorden: wie bouwt heeft geen tijd te verliezen. Elke actie moet in één keer goed. Met een praktijkproef komt u beter beslagen ten ijs en kunt u de bouw met een voorsprong starten. Duur productiematerieel kan direct op productiesnelheid worden ingezet zodat u tijd en geld en bespaart.

Validatie en toetsing van aannames

De wetenschappelijke kant van de bouw is gebaseerd op testen en proeven waarmee empirische relaties zijn gelegd. Met deze relaties zijn de hedendaagse ontwerpregels vormgegeven. Veiligheidsmarges voor materiaal en belastingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kans op bezwijken beperkt blijft. Of deze marges in elke situatie in dezelfde mate moeten gelden, is iets wat een praktijkproef kan uitwijzen. Soms blijkt een richtlijn te ‘conservatief’ voor de situatie of ontstaan kansen voor alternatieven. Onze praktijkonderzoeken geven u inzicht.

Voorbeelden praktijkproef

 • Vaststellen van werkmethoden
  • Productiesnelheden
  • Optimaliseren inzet materieel en de te verwerken bouwmaterialen
 • Testen ontwerpuitgangspunten
  • Krachten in hulpwerk en bouwkuipen
  • Draagvermogen en integriteit funderingselementen
   • Proefbelastingen
  • Geluid- en trilling belastingen
  • Deformatie – vervorming
 • Vaststellen omgevingsinvloeden
  • Geluid
  • Trilling
  • Deformatie

Praktijkproef: Stempelkracht

MM_Praktijkproeven_1_act_carr

Validatie meetsysteem

Het valideren van een meetsysteem voor stempelkrachten. Validatie door uitvoering krachtmetingen met twee verschillende meetmethoden.