Onderzoek: eerst onderzoek, dan innoveren

‘Hoe kan ik mijn prefab betonnen spoorelementen beschermen tegen zwerfstroom? Wat is de draagkracht van een damwand in cement-bentoniet? Hoe kan ik hogesterktebeton goed aan een stalen ondergrond laten hechten? Wat is de invloed van trillingen op de omgeving?’ Innovatie gaat vergezeld van onzekerheden. Door vroegtijdig strategisch onderzoek te doen naar technologie, uitvoerbaarheid en afhankelijkheid maakt u uw kansen op en risico’s van toepasbare innovaties inzichtelijk.

MM_onderzoek_1_act_carr
 

Van conceptueel idee tot uitvoerbaar plan

Het realiseren van conceptuele plannen, het verbeteren van bestaande bouwprocessen of het bouwen volgens geheel nieuwe, innovatieve concepten: ze vragen grip op alle facetten van engineering tot en met de laatste uitvoeringsdetails. Bij dit soort nieuwe, ‘onbekende’ technieken of methodieken krijgt u te maken met vragen met een hoog risicoprofiel: vanwege het vernieuwende karakter zijn er geen standaardmethoden of rekenregels beschikbaar om de onzekerheid rond het beoogde resultaat te beheersen. Onderzoek draagt bij aan helder inzicht in, en gevoeligheid van bepalende parameters.

Invloedrijke parameters

Gericht op de invloedrijke parameters voert Strukton Maatvoering en Monitoring systematisch onderzoek uit. Dit geeft u al in het beginstadium handvatten om grip te krijgen op de materie: ‘Welke waarden zijn realistisch voor mijn berekening? Is de methode haalbaar? Past het idee binnen het budget?’ Om zonder voorkennis in realiseerbaarheid het werk uit te voeren, of als plan in een aanbesteding toe te passen, loopt u grote risico’s. Onderzoek doen geeft vooraf inzicht en geeft u grip op besluitvorming en bijbehorende risico’s. Daarbij laten wij ons niet weerhouden om van de  bekende wegen af te stappen. Integendeel: de uitdaging van het onbekende kan ons niet groot genoeg zijn!

In en rond het onderzoek

 • Strategische onderzoeksprogramma’s, soms gesubsidieerd door binnenlandse en buitenlandse overheden.
  • IS2C [www.stw.nl/programmas/is2c]
  • C2Ca [www.c2ca.eu/]
  • SBRCurnet - commissie
  • Deep Foundations Insitute - commissie
 • Opzetten en begeleiding van afstudeeronderzoeken [o.a. TU Delft en Haagse Hogeschool]. Onderzoeken geven invulling aan strategische en conceptuele plannen
 • Input geven aan ontwerpteams, tenderteams, uitvoeringsteams met onderzoeksplannen of onderzoekresultaten
 • Begeleiden en uitvoeren van onderzoekstrajecten door één partij
 • Antwoorden vinden op niet-alledaagse bouwvraagstukken
 • Ontwikkelen van meetconcepten ter ondersteuning van het onderzoek
 • Onderzoeken naar samenstelling van grout, bentoniet of betonmengsels
  • Inpassen mengsels in lokale omstandigheden
  • Laboratorium testen
  • Praktijktesten en productiecontroles