De SMARTbox: effectief in elke fase (en zo flexibel als Lego)

Nieuwe contractvormen en bouwprojecten binnen de bebouwde omgeving vereisen een aantoonbaar gedegen aanpak. Een exercitie die al start in de aanbestedingsfase (scoren op EMVI) en niet eerder eindigt dan bij de oplevering. Binnen dit traject van eisen en kansen is ons flexibele monitoringsysteem voor u van cruciale betekenis: de SMARTbox.

MM_CSO_Smartbox_Act_Carr
MM_BPM_acc_carr
MM_BPM_2_act_carr
 

Veelzijdigheid troef

De SMARTbox is een door onszelf ontwikkeld modulair (‘bouwdoos’) meetsysteem dat u op de bouwplaats bijstaat bij het vastleggen van gegevens, het inzichtelijk maken van trends en het beheersen en beheersbaar maken van risicovolle situaties. Op dit systeem kunnen alle gewenste sensoren in elke gewenste samenstelling worden aangesloten. Ideaal dus voor het optimaliseren en borgen van kwaliteit, maar óók voor een optimaal constructieontwerp met de juiste accenten in de aanpak met het oog op een hoge EMVI score.

SMART-doelstellingen

Zoals een ‘SMART’-doelstelling zich kenmerkt door vijf kwaliteiten, zo geldt dat ook voor de SMARTbox: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. In de praktijk betekent dit, dat u met de SMARTbox richting geeft aan uw project, de richting die u zoekt. Na een gedegen inventarisatie en analyse van randvoorwaarden, eisen, risico’s en mogelijke ontwerpoptimalisaties kan door middel van de bewaking (monitoring) van parameters efficiënter worden gebouwd.

Ingebouwde ervaring

Ervaringen van onze medewerkers op verschillende toonaangevende bouwprojecten zijn bij de bouw van dit modulaire meetsysteem opgenomen. Dat resulteerde erin dat de SMARTbox zich laat leiden door uw randvoorwaarden en wensen – in plaats van dat uw vraag zich moet aanpassen aan de beperkingen van een meetsysteem. De SMARTbox is op-en-top klantvriendelijk. Waarbij zowel de input/sensor-kant als de output/data-kant variabel zijn.

Functies

Het systeem voorziet in een breed scala aan functies:

 • Slimmer ontwerpen en organiseren, en scoren op EMVI. De SMARTbox is een waardevol onderdeel van uw aanvalsplan om een project te ontwerpen en hoge(re) ogen te gooien op de EMVI-ladder.
 • Observational Method en risicobeheersing. Actuele terugkoppeling van meetgegevens tijdens het bouwproces maakt directe en adequate sturing van het bouwproces mogelijk.
 • Optimalisatie. Het leereffect ontstaat door terugkoppeling van effecten van het bouwproces aan ontwerp en bouwfasering.
 • Kwaliteitsborging. De aantoonbaarheid van het uitgevoerde bouwproces, bedoeld voor opdrachtgevers, vergunningsverleners en verzekeraars.

Specificaties

Sensoren – en dus ook hun specificaties – worden projectspecifiek geselecteerd. In principe is alles mogelijk. Denk aan het meten van:

 • Geluid / trilling
 • Deformatie (hellingen en zettingen)\
 • Afstand / lengte
 • Temperatuur
 • Kracht / druk (spanning) / rekspanning
 • Waterspanning / waterniveau
 • Debiet / volume
 • Lengte / hoek
 • Meteorologische gegevens
 • Videoregistratie voor verkeersmetingen