Hellingmeting: 'early-warning' bij horizontale grondverplaatsing

Tijdens het realiseren van bouwkuipen, ophogingen of ontgravingen kunnen horizontale grondverplaatsingen in de ondergrond optreden, die tot schade aan bebouwing of bouwwerken kan leiden. Om de horizontale grondverplaatsingen in kaart te brengen, maken wij gebruik van hellingmetingen. Deze meten de horizontale verplaatsing van een bouwkuipwand of grondlichaam en kunnen fungeren als early-warning voor mogelijke deformatie van nabij gelegen bebouwing.

Hellingmetingen 1 acc_over
Hellingmetingen 2_acc_over
Hellingmetingen 3 acc_over
 

Hellingmetingen: handmatig of automatisch?

Hellingmetingen geven gedetailleerde informatie over de horizontale verplaatsingen in de ondergrond. De metingen worden verricht in verticale meetbuizen tot een diepte van 50 m. Hellingmetingen kunnen zowel handmatig als automatisch worden uitgevoerd. Wanneer bepaalde bouwactiviteiten grote risico’s met zich meebrengen, kan worden gekozen voor een automatisch meetsysteem. De horizontale verplaatsing wordt dan continu gemeten en gecontroleerd.

Functies

  • Verificatie van ontwerpuitgangspunten
  • Beheersing van ontwerp- en uitvoeringsrisico’s
  • Kwaliteitsborging

Specificaties

De data komt beschikbaar via de online datasystemen van Strukton Maatvoering en Monitoring. Afhankelijk van de situatie en/of de vraag worden specifieke wensen en eisen afgestemd:

Automatische metingen:

  • Metingen kunnen tot dieptes van ca. 50 m worden uitgevoerd
  • Online beschikbaar
  • Meetfrequentie maximaal 1 Hz
  • Continue controle op signaal- of grenswaarden en alarmeringen

Handmatige metingen:

  • Metingen kunnen tot dieptes van ca. 50 m worden uitgevoerd