Grondwater: natte of droge voeten?

Grondwatermetingen geven een uniek inzicht in de ondergrond. U past ze bijvoorbeeld toe wanneer er op uw project bemaald moet worden. U ziet dan precies hoe doeltreffendheid de bemaling is, en u krijgt zicht op eventuele omgevingseffecten. Fluctuaties in het grondwater worden door deze metingen zeer precies weergegeven.

Grondwater
Grondwater1
 

Een goede start: de referentiesituatie

Vroegtijdig starten met het uitvoeren van grondwatermetingen, resulteert in een juiste vaststelling van de referentiesituatie en inzicht in natuurlijke fluctuaties. Deze maakt het mogelijk om de effecten van uw werkzaamheden vanaf punt ‘0’ te volgen en afwijkingen te signaleren.

U kunt kiezen voor een handmatige en/of automatische meting. Deze laatste biedt grote voordelen vanwege zijn continuïteit. De meetfrequentie kan naar wens worden ingesteld en de meetdata is online toegankelijk. Om afwijkingen tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen in het bouwproces, hanteren we signalerings- en/of grenswaarden.

Aanvullende service bij grondwatermetingen

Strukton Maatvoering en Monitoring heeft ruime ervaring met het uitvoeren van grondwatermetingen. Naast het puur fysiek uitvoeren van de metingen zijn wij u graag van dienst bij het opzetten van een overzichtelijk meetnetwerk, het opstellen van een monitoringsplan en het communiceren over de meetgegevens naar bijvoorbeeld gemeentes, waterschappen en andere stakeholders.

Functies

De belangrijkste functies van grondwaterniveau en grondwaterdruk metingen:

  • Verificatie van ontwerpuitgangspunten
  • Beheersing van ontwerp- en uitvoeringsrisico’s
  • Kwaliteitsborging

Specificaties

Afhankelijk van de situatie en/of de vraag worden specifieke wensen en eisen afgestemd. Metingen kunnen tot dieptes van ca. 20 m worden uitgevoerd. Automatisch metingen zijn online beschikbaar.