Geluidmeting: omgaan met herriemakers

Het realiseren van bouwprojecten verloopt niet altijd geruisloos. Helaas. Toch willen we de geluidshinder voor omwonenden binnen de perken houden. Ook kan het bevoegd gezag op basis van wet- en regelgeving voorschrijven om geluidsmonitoring toe te passen. Strukton Maatvoering en Monitoring levert u hiervoor de techniek en de know-how.

MM_Geluid_1_act_carr
 

Gerichte correctie

Geluidsmeting geeft inzicht in de boosdoener(s) van de veroorzaakte geluidsbelasting: op basis hiervan kunt u besluiten welke bouwactiviteiten u wilt aanpassen. Met gerichte correctieve maatregelen kunt u de bouwactiviteiten alsnog binnen de wet- en regelgeving uitvoeren.


Bemand of onbemand meten?

Er kan gekozen worden voor bemande en onbemande metingen, afhankelijk van uw wensen en gestelde eisen. Bemande metingen, ook wel discontinue metingen genoemd, kunnen worden uitgevoerd bij kritische bouwactiviteiten om de bouwactiviteiten gedetailleerd in kaart te brengen - mede op basis van de gestelde eisen vanuit wet- en regelgeving. Onbemande metingen, ook wel continue metingen genoemd, worden verricht in situaties waarbij de geluidsbelasting voor een langere periode in kaart moet komen. Strukton Maatvoering en Monitoring heeft ruime ervaring met het uitvoeren van beide type metingen.

Communicatie naar stakeholders

Aanvullend kan Strukton Maatvoering en Monitoring u helpen bij het opstellen van een monitoringsplan en bij het communiceren over de meetgegevens richting de gemeente en andere stakeholders.

Functies

  • Verificatie van vergunningsvoorschriften
  • Beheersing van uitvoeringsrisico’s
  • Kwaliteitsborging
  • Afstemming wet- en regelgeving
  • Voorspelling en monitoringsplan