Niet-destructieve testmethoden: kwaliteitscheck zonder beschadigingen

Crosshole Sonic Logging (CSL) en Tomografie zijn testmethoden op basis van ultrasoon geluid. Het bekendste toepassingsgebied is de kwaliteitsbepaling van de diepwandvoeg, maar ook de kwaliteit van boorpalen, groutmassieven en andere (cementgebonden) constructies worden bepaald en onregelmatigheden opgespoord, zónder de constructie te beschadigen. De testmethoden werken in principe vanuit het inwendige van de constructie, in afzonderlijke buizen die vooraf zijn mee ingestort. Bovengronds kan ook uitwendig gemeten worden op basis van geluid.

CSL 1 acc_over
 

Functies

CSL wordt ingezet wanneer de kwaliteit van betonconstructies niet visueel beoordeeld kan worden. CSL levert snel een duidelijk beeld. Tomografie is vooral geschikt om een verdacht gebied beter in kaart te brengen. De kracht van het meetsysteem ligt in de grafische weergave van de meetgegevens. Op basis van kleurenplots is de kwaliteit direct en eenvoudig te beoordelen.

Gebruik

Meten met geluid is geschikt voor het testen van uiteenlopende constructies. Waar CSL en tomografie bij funderingen inwendig worden toegepast, kan dat met andere sensortypen ook uitwendig. Zolang een constructie vanaf twee zijden toegankelijk is, hoeven dan geen voorzieningen in de constructie te worden opgenomen.

Deze meetmethoden kunnen uiteenlopende betonconstructies controleren op:

 • scheuren
 • luchtinsluitingen
 • grondinsluitingen
 • slechte kwaliteit beton
 • diameter afwijkingen
 • funderingsdiepten
 • algemene funderingsintegriteit

Voorbereiding en installatie

Het hart van de testmethode wordt gevormd door een multifunctionele geïntegreerde meetcomputer die geschikt is voor de ruige bouwomgeving. Strukton Maatvoering en Monitoring ondersteunt in het maken van de juiste keuzes: wij adviseren over de equipement en voorbereiding in de ontwerpfase en voeren zelf de inspecties en metingen uit. Vervolgens interpreteren en visualiseren wij de gegevens. Bovendien is een ruime ervaring voorhanden om effectief mee te denken over nieuwe toepassingen en vervolgacties.

Specificaties

 • nauwkeurige metingen door hoge meetresolutie (iedere 1.4 cm een meting)
 • real-time data visualisatie voor direct inzicht in kwaliteit
 • minimale verwerkingstijd voor rapportage
 • tot 50 m diepte en oneindige breedte
 • krachtige 3D-visualisatie met behulp van tomografie (afbeeldingen en film mogelijk)
 • versnelde data-acquisitie door gebruik van twee ontvangers