Maatvoering en landmeten: sleutel tot succes

Het uitvoeren van metingen is in onze ogen maar een aspect van maatvoering. Maatvoering is onderdeel van de bouwmethode en van de bouwfasering tot aan de oplevering van het werk. Cruciaal om te kunnen bouwen en om kwaliteit te realiseren en te borgen. Vandaar dat wij maximale aandacht geven aan dit voor uw project cruciale onderdeel.

WJRitman_090226_102_acc_over
WJRitman_090226_194_acc_over
 

Primaire grondslag

Het werk van maatvoering en landmeten begint met het vertalen van de landelijke RD-coördinaten naar een Primaire grondslag voor het werk. Voor de bepaling van de hoogte wordt NAP gebruikt of een peil dat daaraan refereert. Met het bepalen en vastleggen van de grondslag is er houvast om het project te beginnen. Als betrouwbaar startpunt voor de bouw.

Vanaf de aanbesteding

Maatvoering komt direct al in beeld bij de aanbesteding van nieuw werk. In de initiatief- en voorbereidingsfase kan maatvoering als integraal onderdeel van de projectplannen en het projectontwerp worden opgenomen. Strukton Maatvoering en Monitoring brengt in deze fase haar kennis in en adviseert hoe de metingen in het werk betrouwbaar en accuraat uit te voeren. Vooraf nadenken over hoe en waar meetpunten aan te brengen, zodat deze niet door het werk verstoord kunnen worden. En mocht de kans daarop reëel zijn, dan kunnen wij daarop anticiperen.

Kwaliteitsdossier

Tijdens de voorbereidingsfase inventariseren wij alle projecteisen en verwerken ze in het maatvoeringplan. Hierin zijn alle eisen van uitvoering tot en met oplevering meegenomen.  Deze plannen gebruikt u voor het vaststellen van het budget in de tenderfase. Wordt het project u gegund, dan wordt het opgestelde plan gevolgd en ligt de focus op de uitvoering en rapportage van de metingen. De metingen worden volgens ‘het meetproces’ gestructureerd, als borging voor de kwaliteit van de metingen. Deze structuur zorgt aan het eind van het werk voor een gevuld kwaliteitsdossier waarmee het werk wordt opgeleverd.

Functies

De begeleiding van bouwactiviteiten door Strukton Maatvoering en Monitoring houdt het volgende in:

 • Projectleiding maatvoering en monitoring
 • Werkplan maatvoering voor interne en externe processen
 • Werkplan monitoring voor interne en externe processen
 • Keuringsplan maatvoering activiteiten
 • Logboek dagelijkse werkzaamheden
 • Database voor de archivering van de metingen
 • Uitzetten van 1,2 en 3-dimensionale objecten
 • Inmeten van objecten
 • Rapporteren van meetgegevens in meetbestanden of tekening

Specificaties


Bouwmaatvoering meetsystemen

 • (Statisch) GPS
 • Total station
 • Waterpas toestel
 • Laser
 • Laserscan

Landmeten en Bouwmaatvoering 

 • DTM inmeten en beheren (Rijkswaterstaat specificaties)
 • DTB (digitaal topografisch bestand)
 • Grondslagen PMG en SMG (Rijkswaterstaat specificaties)
 • Deformatie metingen kunstwerken (Rijkswaterstaat specificaties)
 • Bouwkundige opnames en monitoring
 • Areaal gegevens
 • CAD-bestanden en tekeningen
 • Doorrijprofielen
 • Kerngis Droog en beheerkaart Nat
 • Hydrografische normen
 • Beheer bouwmaatvoering
 • Bouwkundige nulopnames