Betonrijpheid: voor het juiste moment van ontkisten of belasten

Strukton Maatvoering en Monitoring voert temperatuurmetingen voor u uit die, in combinatie met de betoneigenschappen, de gewogen rijpheid van beton weergeven (conform NEN 5970). Inzicht in het verhardingsproces geeft u een belangrijke indicatie van de druksterkte ontwikkeling. Het is bepalend voor of voorspelt het juiste moment van ontkisten of belasten van het beton.

MM_betonrijpheid_1_act_carr
 

De juiste beslissing op het juiste moment

Bij het uitharden van grote betonvolumes is de temperatuur(ontwikkeling) van invloed op de kwaliteit van het beton. Door het toepassen van verwarmde bekisting of koeling wordt deze gereguleerd. Ook de waarden hiervan kunnen worden gemonitord. Bij koeling wordt bijvoorbeeld de temperatuur van het ingaande en uitgaande koelwater gemeten. De hiermee verkregen informatie is essentieel voor het nemen van beslissingen en het opleveren van keurings- en kwaliteitsrapportages. Bij het naderen van kritische waarden wordt tijdig gealarmeerd. Tijdens en na de meting worden de meetgegevens via internet gevolgd en nagelezen. 

Functies van het systeem

  • Actuele temperatuur en rijpheidsgegevens
  • Risicobeheersing. Door actuele meetgegevens en gewogen rijpheid te monitoren, kunnen processen - ontkisten, belasten, verwarmen en koelen – worden gestuurd en kan gealarmeerd worden bij overschrijding van waarden.
  • Optimalisatie. Dit leereffect ontstaat door terugkoppeling van effecten van het bouwproces aan ontwerp en bouwfasering.
  • Kwaliteitsborging. De meetgegevens liggen ten grondslag aan het aantoonbaar uitgevoerde bouwproces ten behoeve van keurings- en kwaliteitsrapportages.

Specificaties

Afhankelijk van uw situatie of vraag kunnen wij specifieke wensen en eisen op elkaar afstemmen:

  • Verschillende typen thermokoppels of temperatuursensoren
  • Gekalibreerd systeem
  • Data-acquisitie met back-up accu
  • Online meetgegevens en rapportages
  • Draadloos vanaf de logger
  • Volledig digital: geen bonnetjes meer printen!