Structural Health Monitoring: optimaal beheer, minder hinder - Strukton Civiel

Structural Health Monitoring: optimaal beheer, minder hinder

De groei van het verkeer en veroudering van de infrastructuur in ons land stellen zware eisen aan de instandhouding van infrastructurele werken. Vanuit Strukton Maatvoering en Monitoring leveren we de kennis en apparatuur voor het diagnosticeren en prognosticeren van de levensduur ervan. Hierdoor kunt u de beheersrisico’s beter inschatten, onderhoudsplannen optimaliseren en omgevingshinder minimaliseren.

HBrug5[activity_carr]
 

Sturen op beschikbaarheid

De grote vraag die vanuit de civiele techniek wordt gesteld komt voort uit het kunnen sturen op beschikbaarheid. ‘Voldoet het object (nog) aan de gestelde eisen?’ Beheer en onderhoud, Asset management, Life Cycle management en Structural health monitoring zijn  de civieltechnische managementtermen  van vandaag.

De opgave zit daarbij in de vertaalslag naar de praktijk. Dit betekent dat aspecten als techniek, informatie, visualisatie, beschikbaarheidsinformatie en organisatie vanuit management-perspectief moeten worden ontwikkeld. Strukton Maatvoering en Monitoring levert u de parameters waarop u de civieltechnische keuzes van beheer en onderhoud effectief kunt baseren. De focus ligt daarbij op civiel kunstwerken.

Grootschalig onderzoek

Wat bij Strukton Maatvoering en Monitoring is begonnen als een ‘brug monitoring systeem’ tijdens het onderhoud van de Hollandse Brug, heeft zich ontwikkeld tot een grootschalig onderzoek ondersteund door technologiestichting STW. Het project, dat mede door Strukton is opgezet, heet IS2C: Integral Solutions for Sustainable Construction. Het combineert onderzoek op gebied van Sensing & Monitoring, Degradation mechanisms en Materials & Structures (http://www.stw.nl/programmas/is2c)

Kennisdeling

Strukton Maatvoering en Monitoring beschikt over kennis van:

 • Sensortechnieken
 • Data-mining en dataverwerking
 • Ontwerp en uitvoering van civiele kunstwerken
 • Integrale meetoplossingen die input geven aan efficiënt beheer

Toekomst

Samen met universiteiten, kennisinstellingen,  bedrijfsonderdelen Strukton Assetmanagement Civiel en Strukton Verkeerstechnieken  en partners in het bedrijfsleven werken we aan de vraag hoe meet- en monitoring systemen kunnen bijdragen aan het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur.

Functies

Het Brug Monitoring Systeem voorziet in twee typen monitoring:

 • Conditiemonitoring, gericht op de fysische grootheden van constructie en omgeving en
  daarmee de basis voor Life Cycle Management binnen Asset Management
 • ‘Weigh in Motion’-monitoring, gericht op het meten van verkeersbewegingen en verkeersbelastingen (met behulp van constructierespons) en inzicht gevend over:
 • verkeerssnelheden
 • voertuiggewicht en aslasten
 • aantal voertuigbewegingen
 • filedetectie

Specificaties

Afhankelijk van de toe te passen functie(s) zijn o.a. de volgende variabelen te meten:

 • rekmeting in brugdek en liggers (spanning in constructie)
 • trillingen (frequenties, verplaatsing, trillingssnelheid en versnelling)
 • temperatuur
 • weersomstandigheden
 • verplaatsing van opleggingen en voegen
 • verkeersbewegingen (telling en visualisatie )

Project: De Hollandse Brug

HBrug8[activity_carr]

De Hollandse Brug is de verbinding tussen de Flevopolder en het ‘vasteland’. Renovatie was nodig om de toenemende verkeersdrukte aan te kunnen.

 

Lees meer