Maatvoering en Monitoring

We kunnen als professionals veel berekenen en inschatten, maar bij grote, complexe en vaak risicovolle projecten gaat het uiteindelijk om het zo zeker mogelijk wéten. Strukton Maatvoering en Monitoring is specialist in het verkrijgen van alle benodigde maatvoerings- en monitoringsgegevens, onderzoekt materialen, ontwikkelt nieuwe methoden en technieken en vertaalt deze in duidelijke rapportages. Dit stelt bouwteams in staat om tijdig, en indien nodig acuut, in te grijpen, bij te sturen en zaken aan te passen. Of het nu diep onder de grond, in open zee of op grote (bouw)hoogte moet plaats vinden. In het voortraject maar ook tijdens de uitvoering van een project. Lessons learned worden door vertaald en ingezet bij nieuwe vraagstukken.