Engineering en risicomanagement - Strukton Civiel

Engineering en risicomanagement

We zijn inmiddels een ervaren partner in ontwerp, engineering en advies in zowel de GWW-sector als in de B&U-sector. Het accent ligt hierbij zowel op infrastructurele werken, zoals tunnels (geboorde of afgezonken tunnels), bruggen, viaducten en aquaducten, als op utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, fabriekshallen en parkeergarages.

museumpark10[activity_car]
 

Dynamisch, eigentijds en duurzaam

Onze advisering richt zich op specifieke vakgebieden zoals betonconstructies, staalconstructies, geotechnische constructies, en betontechnologie. Tevens voeren we haalbaarheidsanalyses uit en adviseren we ten aanzien van risicoprofielen bij aanbestedingstrajecten, waarbij de geïdentificeerde risico’s in de uitvoeringsfase worden bewaakt.

Met behulp van praktijkprojecten is inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het 3D-modelleren als aanzet tot het zogenaamde Bouw Informatie Model. Tevens zijn we thuis op het gebied van Risicomanagement, Systems Engineering en Duurzaam Bouwen. Kernbegrippen in onze bedrijfsvoering zijn onder meer: dynamisch, eigentijds en maatschappelijk verantwoord.