Beheer en onderhoud

De vraag naar beheer en onderhoud in de inframarkt zit flink in de lift. In duur, volume én complexiteit. Het gevolg is een toename van langjarige onderhoudscontracten voor zowel nieuwbouw- en verbeterprojecten als voor bestaande infrastructuur. Een langere looptijd biedt kansen voor innovatie en duurzaamheid. Strukton Asset Management grijpt die kansen graag aan.

Asset_Management_Activity_Carr1
Asset_Management_Activity_Carr2
Asset_Management_Activity_Carr3
 

Beschikbaarheid in breed perspectief 

Beheer en onderhoud zijn essentieel om de bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid voor de eindgebruikers te waarborgen, en de levensduurkosten in de hand te houden. De sleutel daartoe is inzicht in de hele levenscyclus. Door in de ontwerp-  en planfase rekening te houden met beheer, onderhoud en afbouw of vervanging, kunnen slimme keuzes worden gemaakt. Of dat nu gaat om asfaltonderhoud of groenbeheer, onderhoud van beton of geleiderail, rioleringen of E+M installaties. Beheren is altijd vooruitzien.

Strukton Asset Management adviseert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij nemen we de verantwoordelijkheid als hoofdaannemer of in combinatie met partners voor de inrichting én aansturing van een onderhoudsbedrijf. Bovendien adviseren wij over de inrichting, aansturing en optimalisatie van ‘assets’, zodat kosten, prestaties en risico’s transparant beheerst kunnen worden. Het is onze kracht om daarvoor alle beschikbare kennis en specialismen binnen ons bedrijf te kunnen betrekken.

Wij maken daarbij gebruik van onze integrale kennis van organisatie-, proces-, maintenance- en verandermanagement. Om dit te kunnen bereiken hebben onze Asset Managers, Adviseurs en Specialisten kennis van:

  • asset beleid- en strategievorming;
  • organisatie- en veranderkunde;
  • project-, proces-, risico- en contractmanagement;
  • exploitatiemanagement OPEX
  • methodieken zoals, RAMS(SHEEP), FMECA, RCM, TCO, LCC, PASS-55