Van vraag naar antwoord

Dit overzicht geeft u een indruk van onze dagelijkse activiteiten. Zo’n selectie is natuurlijk nooit volledig. Daarom vindt u per item een contactpersoon of doorverwijzing voor uw verdere vragen. Die we graag beantwoorden.

 • Beheer en onderhoud

  Strukton Asset Management vervult een voortrekkersrol op het gebied van onderhoud en beheer.

  Lees meer

 • Betonbouw

  Van prefab tot recycling. We bouwen in beton met slimme technieken die het bouwproces ondersteunen en mogelijk maken.

  Lees meer

 • Funderingen

  Funderingen vormen de letterlijke basis onder onze bruggen, tunnels en kunstwerken. Het is daarvoor goed om te kunnen terugvallen op onze funderingsspecialisten. Samen bedenken we effectieve oplossingen.

  Lees meer

 • Geluidwering

  Het bouwen van een geluidsscherm is meer dan alleen uitvoeren. We verzorgen de visuele analyse, de engineering en staan garant voor een eigentijds ontwerp.

  Lees meer

 • Grond -en afvalstoffen

  GBN treedt op als regisseur van de volledige keten van (verontreinigde) grond en secundaire bouwstoffen door heel Nederland.

  Lees meer

 • Industriebouw

  Strukton Industriebouw biedt een compleet pakket voor het vervaardigen van industriële casco’s, inclusief projectmanagement. Maar veelvoorkomende werkzaamheden zoals engineering, funderingstechnieken, piping/underground en staalconstructies vallen eveneens binnen de scope van onze organisatie.

  Lees meer

 • Maatvoering en Monitoring

  We kunnen als professionals veel berekenen en inschatten, maar bij grote, complexe en vaak risicovolle projecten gaat het uiteindelijk om het zo zeker mogelijk wéten.

  Lees meer

 • Managing contractor

  Met Strukton Civiel Projecten als uw Management Contractor bepaalt u samen een passende vorm voor de inrichting van het werk. Vanuit ‘best for project’ zoeken we naar raakvlakken en verbinding.

  Lees meer

 • Milieutechnieken

  Complexe wetgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit van de bodem wordt geborgd en dat de belangen van de diverse gebruikers goed worden afgewogen. Hiervoor ondersteunt Strukton Milieutechnieken (semi-)overheden, bedrijven en particulieren.

  Lees meer

 • Pers- schuif en vijzeltechnieken

  Deze specialistische technieken zijn ondergebracht bij Strukton Infratechnieken. Daarnaast organiseren, coördineren en sturen we het totale bouwproces.

  Lees meer

 • Verkeersgeleiding

  Ruim zestien miljoen mensen in auto’s, treinen, op fietsen of te voet doorkruisen ons land tot in elke uithoek. Een snelle en veilige uitvoering van de wegwerkzaamheden is dan belangrijk.

  Lees meer

 • Verkeerstechnieken

  Van besturings- en verkeerstechniekvraagstukken, van ontwerp tot en met het onderhoud, Strukton Verkeerstechniek biedt productonafhankelijke totaaloplossingen voor verkeers-, tunnel-, brug- of sluistechnische installaties.

  Lees meer

 • Verticale microtunneling

  Een geheel nieuwe vorm van funderingstechnieken, waarmee kan worden geboord op plekken met een zeer geringe werkhoogte, zonder trillingen en zonder geluid.

  Lees meer

 • Voorspantechnieken

  Tensa ontwerpt en installeert hoogwaardige verankerings- en voorspansystemen en draagt tevens zorg voor de benodigde technische service.

  Lees meer

 • Waterbouw

  Als Nederlandse waterbouwers hebben we geleerd om het water de baas te zijn en te blijven. Met kennis en innovatie kan dat.

  Lees meer

 • Wegenbouwconcepten

  Met een landelijke dekking en brede range aan diensten op het gebied van wegenbouwprojecten heeft Strukton Civiel een naam hoog te houden.

  Lees meer

 • Wegenbouwconcepten

  Met een landelijke dekking en brede range aan diensten en innovaties op het gebied van wegenbouwprojecten heeft Strukton Civiel een naam hoog te...

  Lees meer