Vooroplopen PPS

Een succesvolle toepassing van publiek-private samenwerking (pps) bij investeringsprojecten kan snellere en betere oplossingen opleveren voor de problemen rondom bereikbaarheid, huisvesting en duurzaamheid.

Door gebruik te maken van de specifieke kennis van bedrijven ontstaan er oplossingen die kunnen leiden tot meer efficiency en een hoger kwaliteitsniveau. Strukton Civiel beschikt over die specialistische kennis en wil vooroplopen in het aanbieden van PPS oplossingen. De vergoeding die de opdrachtgever betaalt is gekoppeld aan de geleverde prestaties. Dit is een sterke prikkel voor opdrachtnemers om continu te voldoen aan het gewenste niveau van dienstverlening.

DUO/ Belastingdienst

n4020TkmhJ0

PPS Renovatie Financiën

_N1uRZzmKGY