Samen verder

Strukton Civiel is opgegroeid in de wereld van infrastructurele projecten. Wat ons betreft de mooiste en spannendste markt die er bestaat. Bouwen aan de toekomst, waarde toevoegen aan het dagelijks leven van mensen. Dát is wat ons drijft. Trots maakt.

MAVA_sunset
 

Onze wegen, bruggen, tunnels, sluizen, kades en technologie geven vorm aan stad en land. Wat we vandaag bouwen, ligt er waarschijnlijk over honderd jaren nog. Vanuit die verantwoordelijkheid bouwen we niet alleen, maar bedenken we ook hoe we de vraag van de toekomst zo duurzaam en kwalitatief mogelijk kunnen invullen.

De ervaring leert dat die slag het best kan worden gemaakt door de samenwerking op te zoeken. Daarvoor verdiepen we ons ons in de vragen en achterliggende motivatie van onze gesprekspartners. Inzicht in de eindgebruiker en zijn omgeving ontstaat vanuit onze oprechte betrokkenheid.

Echte verbinding

We beseffen dat we allemaal schakels binnen één en dezelfde keten zijn. Samenwerking in die keten brengt ons allemaal verder. Het is onze missie om dat partnership integer, open en eerlijk te voeren en te werken aan echte verbinding. Ook als dat vraagt om af te stappen van formele patronen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en we bijvoorbeeld eens wat vaker gaan koffiedrinken met elkaar. Juist omdat in zo’n informele sfeer beter valt te beluisteren wat u en ons werkelijk bezighoudt en raakt. Bel ons gerust voor zo’n gesprek. Er komen mooie dingen van.