Blijven ontdekken

De infrawereld is veranderd. Waar grote opdrachtgevers vroeger van ons verwachtten hun ideeën en oplossingen uit te voeren, zijn wij nu degenen die met hen meedenken, plannen schrijven en oplossingen aandragen die soms verder gaan dan de oorspronkelijke vraag. Ook zitten we steeds vaker als directe gesprekspartner met provincies en gemeenten om tafel. Niet alleen gericht op onze uitvoerende rol, maar ook op ons advies en onze expertise.

a2_tunnel
 

Nieuwe vragen, oude jas

De ‘nieuwe’ vragen die aan ons worden gesteld, passen ons als een oude jas. Strukton Civiel is een club van denkers en doeners. We zijn sterk in innovatie en technologie, en koppelen en spiegelen nieuwe ideeën aan onze kennis uit de praktijk. Zo kunnen we uitvoeren wat we bedenken. En wat we nog niet kunnen uitvoeren, bedenken we. Innovatie en daadkracht vormen één geheel.

De gemeenschappelijke drijfveer

Die toegevoegde waarde heeft niet alleen te maken met onze ervaring en knowhow. Het is de drijfveer die iedere medewerker in ons bedrijf in zich heeft: wat we beloven, doen we ook. Kan het niet via gebaande paden, dan gaan we rechtsom of linksom. Het is ook de nieuwsgierigheid die onze technische achtergrond met zich meebrengt: elke vraag is een puzzel, en je gaat door tot je het antwoord hebt.

Bij Strukton Civiel zijn techniek en mens geen gescheiden werelden, maar wezenlijk complementair. Een optelsom van zachte én harde factoren.