Duurzaam

Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop.

Denken in levensduur

Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten. Dit doen we zowel gevraagd als op eigen initiatief. 

Regenboog_over_A2_Pro

Denken in levensduur betekent dat we al bij het ontwerp van een werk of product nadenken over het verlengen van de levensduur en mogelijkheden voor energiebesparing tijdens de realisatie- en de gebruiksfase. Ook houden we steeds meer rekening met hergebruik van producten aan het einde van hun levensduur. We ontwikkelen nieuwe businessconcepten die ervoor zorgen dat deze duurzamere producten en diensten ook betaalbaar zijn. Daarnaast werken we aan de duurzame inzetbaarheid van ons personeel (jong en oud). Dit doen we in samenspraak met onze klanten, leveranciers, medewerkers, de omgeving en de maatschappij.

Duurzaam doen

Wie duurzaam denkt, moet duurzaam doen. Veel van onze producten dragen direct bij aan duurzaamheid en leveren dus direct maatschappelijke voordelen op. Voor klanten ontwikkelen we producten en diensten die energiebesparend zijn, minder onderhoud nodig hebben en langer mee gaan.

Voorbeelden van duurzame initiatieven zijn:

  • Asfalt dat langer meegaat
  • Energiezuinige gebouwen
  • Ballastrecycling
  • Duurzame biobrandstof
  • Eco-dwarsliggers

Lees meer over deze voorbeelden van duurzaam doen.

MVO bij Strukton

MVO heeft een plaats in onze projecten en in onze bedrijfsvoering. Daarnaast is het onderdeel van onze business. Op deze manier realiseren we onze eigen duurzaamheidsambities en helpen we de klant bij de realisatie van zijn eigen duurzaamheidsambities.

De stuurgroep MVO is verantwoordelijk voor MVO bij Strukton. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de directies van de werkmaatschappijen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Manager MVO in nauwe samenwerking met de werkmaatschappijen en onze deelbedrijven.

Hedwig Thorborg

Samen denken in levensduur

MVO prijsvraag 2017